Tutkimuksellisuus

Tutkiva oppiminen oppilaiden omien havaintojen pohjalta on Biologia 7–9 -kirjasarjan keskeinen lähestymistapa. Ajatuksemme on, että uuteen asiaan tutustutaan tutkien. Jokaisessa luvussa on tätä varten tutkimuskortti, jonka avulla oppilaita ohjataan tekemään havaintoja. Tutkimuskortit on suunniteltu koulun lähiympäristössä toteutettaviksi. Havaintojen kautta oppilaan on helpompi jatkaa opiskelua kirjasta.

Aina ei ole mahdollista lähteä maastoon, minkä takia kirjassa on paljon kuvia. Kuvien avulla oppilaat pääsevät tekemään havaintoja – ikään kuin retkellä. Opettajan oppaaseen on laadittu kuvien tutkimista helpottavia kysymyksiä, joiden avulla opettaja voi johdattaa oppilaat syvemmälle aiheeseen.

Tavoitteena on selkeyttää oppilaalle tutkimuksen tekemisen vaiheita ja uuden tiedon luomista. Tiedon rakentaminen lähtee havainnoista ja kysymyksistä.