1. Lisääntyminen on välttämätöntä elämän jatkumisen kannalta

Tavoitteet:

  • Opit, miksi lisääntyminen on tärkeää.
  • Opit, miten ihmisen sukupuoli määräytyy.
Liite