Kirjasarjan käyttövinkkejä erilaisille oppijoille

Biologia 7–9 -sarjan kirjat ja opettajan aineisto on suunniteltu siten, että erilaiset oppijat ja oppimistyylit on huomioitu sekä asioiden esittämistavassa että tehtävissä. Alla on vinkkejä ja ideoita siitä, miten sisältöjä opetettaessa voi huomioida esimerkiksi S2-oppilaat tai oppilaat, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa. Lisäksi annetaan vinkkejä, kuinka biologian asiasisältöjä voi yhdistää muihin oppiaineisiin, kuten maantietoon, terveystietoon ja kemiaan.