Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Metsän ekosysteemi ja tutkimisen taidot                        

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Harjoitetaan havainnointia, opitaan erottelemaan ja nimeämään lajeja ja elinympäristöjä (kiikari, herbaario, selkärangattomien keruu, säähavainnot, maaperänäyte).

 • Tutkitaan eliöiden sopeutumista ympäristöön.

 • Harjaannutaan näkemään ja vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

 • Pohditaan  luonnon ja erityisesti metsien monimuotoisuuden merkitystä.

 • Opitaan tekemään kysymyksiä siitä, mitä nähdään ja ihmetellään.

 • Harjoitellaan tiedon hankintaa kokeellisesti tekemällä oma tutkimus.

2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 • Opitaan olemaan ja nauttimaan luonnossa luontevasti.

 • Harjoitellaan työskentelemistä ja retkeilyä luonnossa.

 • Käytetään älykännykällä erilaisia karttaohjelmia, säätiedotteita yms   

 • Opitaan tutkimusmenetelmiä: lajinkeruu, näytteenotto, havaintojen tallennus, maaperänäyte, selkärangattomien keruutapoja, puun pituuden mittaus, lämpömittari, ilmapuntari, pH 

 • Opetellaan erilaisten laitteiden ja digisovellusten (esim. kompassi, karttasovellukset, reittioppaat, säätiedot) hyötykäyttöä.

3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 • Opitaan kasvattamaan kasveja ja tuntemaan ruokasieniä 

 • Ohjataan nuorempia oppilaita, esim, kasvin kasvatus, metsäretki

 • Kannustetaan oppilasta aktiivisuuteen ja rakentavaan keskusteluun omista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan ja muiden lähiympäristöön ja/tai luonnon monimuotoisuuteen tai ilmastonmuutokseen.

 • Harjoitellaan toimimista erilaisissa ryhmissä.

 • Pyritään osallistumaan tapahtumaan tai järjestämään tapahtuma, jossa toimitaan kestävän tulevaisuuden puolesta (esim. aamunavaus, roskakampanja lähimetsässä, ilmastonmuutoskampanja, kirpputoritapahtuma)

 • Opitaan hahmottamaan elämän ylläpitämiselle välttämättömiä prosesseja (ekosysteemipalvelut, kiertotalous)

4. Tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä monilukutaito 

 • Opitaan käyttämään monipuolisesti verkkoa tiedonhankintaan ja omien tutkimusten työstämiseen (pinkka, luontoportti, linnun äänet, triplet, paikkatieto-ohjelmat  jne) 

 • Käytetään TVT-tekniikkaa havaintojen keruuseen ja tallennukseen, kerättyjen tietojen käsittelyyn sekä tutkimuksen suunnitteluun ja raportointiin. 

 • Esitetään omia tuloksia graafisesti ja karttapohjilla. 

5. Monilukutaito

 • Käytetään monipuolisia lähteitä tiedonhankinnassa: (lajintuntemusoppaat, verkkopalvelut, metsäpolku, yritysten sivustot, paikkatieto-ohjelmat, luontodokumentit, sanomalehdet, TV-uutiset)

 • Opitaan ja käytetään uusia käsitteitä:   

 • ekologiasta: ravintoverkko, ekosysteemi, populaatio, kannanvaihtelut, kantokyky  
 • luonnontieteellisestä ajattelusta: tutkimusongelma, hypoteesi, muuttuja, havainnot, tulokset, johtopäätökset,  
 • biotaloudesta: hyötykasvit, metsien monikäyttö, biotalousyritykset, kierrätys, kiertotalous