Tutustu sarjaan

Biologia 7–9 -sarjassa on kolme osaa, joista jokainen on jaettu kolmeen itsenäiseen jaksoon. Jaksoissa opeteltavat aiheet on pilkottu pienempiin, tavallista oppikirjaa helpommin hallittaviin osiin – kukin pieneksi kirjaseksi. Jokainen jakso on otsikoitu ja numeroitu juoksevalla numerolla 1–9. Yhdessä jaksot vastaavat yläkoulun biologian nykyistä opetussuunnitelmaa.

  • Elämä ja evoluutio -osan jaksot 1–3 käsittelevät yleisbiologiaa, kasveja ja eläimiä.
  • Metsäekosysteemi-osan jaksoissa 4–6 käsitellään kasvuolosuhteita, ekologiaa sekä metsien käyttöä.
  • Ihminen-osan viimeisissä jaksoissa 7–9 aiheina ovat elimistön rakenne ja toiminta, säätelyjärjestelmät sekä perinnöllisyys ja lisääntyminen.

Kirjasarja on selkokielinen. Biologian hankalia käsitteitä on avattu helpommin ymmärrettäviksi. Selkokielisyys näkyy myös siten, että teksti on hieman normaalia suurempaa ja tekstiä on sivua kohti vähemmän kuin tavallisissa oppikirjoissa. Kuvat on valittu huolellisesti täydentämään tekstin sisältöä, ja ne on sijoitettu lähelle niihin liittyviä tekstejä.

Sarja soveltuu erityisen hyvin oppilaille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus tai jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.

Kirjojen rakenne

Jokainen sarjan jaksoista alkaa kyseisen kirjan aiheeseen herättelevällä johdantotekstillä. Sitä seuraavat varsinaiset luvut, jotka on numeroitu. Jokaisen luvun alussa on tutkimuskuva, joka johdattaa luvun aiheeseen tutkivasta näkökulmasta.

Lukujen sisältö on jaettu edelleen kappaleiksi, jotta uutta asiaa voidaan opiskella pienissä erissä vähitellen. Teksti on jaettu selkeästi kappalejaoin. Kappaleiden oheen on sijoitettu perustehtäviä eli kysymyksiä, joiden tarkoitus on varmistaa, että oppilas löytää tekstistä keskeiset asiat. Perustehtäviä voi käyttää keskustelun pohjana oppitunneilla, tai oppilaat voivat vastata niihin kirjallisesti.

Lukujen lopussa on tehtäviä. Ensimmäisenä on Tutkimuskortti, jossa on selkeät ohjeet joko maasto- tai laboratoriotyöskentelyyn tai aineiston analysointiin. Sitä seuraa Tutki ja toimi -tehtävät eli perinteisempiä harjoituksia, joissa vastataan kysymyksiin, yhdistellään opittuja asioita ja harjoitellaan kuva-analyysia. Lopussa on myös nettitehtäviä, joiden avulla opetellaan tiedonhakua.