Cadeau 1

Cadeau 1 on yhdistelmäkirja, joka sisältää sekä tekstit että harjoitukset. Opettajan aineistossa on kirjan kokonaisuuksia tukevaa lisämateriaalia, esimerkiksi:

 • kuvitukseen liittyvää lisäsanastoa
 • toiminnallisia vinkkejä luokkatilanteisiin
 • kulttuuritietoutta
 • kappaleiden tärkeiden ilmaisujen kertausta
 • sekä oppikirjaa ja digiharjoituksia täydentäviä lisätehtäviä tulostettavassa pdf-muodossa.

Oppikirjan kokonaisuudet eli unitét koostuvat kolmesta tekstikirja-aukeamasta sekä niihin liittyvistä harjoituksista. Unitéiden rakenne on pääpiirteittäin sama:

 • Unitén ensimmäisellä aukeamalla on kuvasanasto, laulu tai runo sekä aiheeseen liittyvä puheharjoitusmalli eli minidialogi.
 • Toisella aukeamalla on kappaleen teksti. Lyhyt kappaleteksti on tarkoitettu aktiivisesti läpikäytäväksi, jotta oppilaiden valmiudet käsitellä myöhemmin pidempiäkin tekstejä rakentuvat systemaattisesti alusta alkaen.
 • Kolmannella aukeamalla on kappalekohtainen sanasto sekä sarjakuva tai peli. Sarjakuva esittelee jonkin aiheeseen liittyvän kulttuuriasian tai muun seikan ikätasolle sopivasti, ja pelin avulla kerrataan kahden viimeisimmän unitén tärkeimmät asiat.

Harjoitusosio sisältää esimerkiksi:

 • kuunteluharjoituksia
 • puheharjoituksia
 • sanastoharjoituksia
 • pari- tai ryhmäharjoituksia
 • pelejä ja kirjoitusharjoituksia.

Monissa harjoituksissa tehtävän a-kohta harjoituttaa asiaa kaikille sopivalla tavalla, kun taas b- ja c-tehtävät sopivat mainiosti ylöspäin eriyttämiseen. Jokainen unité (ei kuitenkaan ensimmäinen eikä juhlaosio) päättyy itse- ja vertaisarviointiin nimeltään Cap ou pas cap ?. Harjoitukset on merkitty seuraavin symbolein:

Symbolit Cadeau 1

Cadeau 1 -digiharjoitukset täydentävät oppikirjaa. Oppilaalle ja huoltajille annettava digiharjoitusten lyhytosoite on www.oph.fi/digi/cadeau1.
Digiharjoitukset toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox, Edge ja Safari.

 

Vinkkejä digiharjoitusten hyödyntämiseen oppitunnilla

 • On joue 2 -tuntitehtävä, kappaleen sanojen mieleenpainaminen sopii käytettäväksi luokassa yhteisesti. Tehtävää voi hyödyntää eri tavoin: suullisesti, jolloin puuttuva kuva sanotaan luokassa ranskaksi tai kirjallisesti esim. niin, että oppilaat kirjoittavat yksin, pareittain tai ryhmässä puuttuvan kuvan sanan ranskaksi esim. pyyhittävään fläppitauluun, vihkoon tai vaikkapa taululle. 
   
 • On joue 4 - kappaleen sanaston ääntämisharjoittelua (sanametro) voi hyödyntää myös luokassa yhteisesti esim. kertaamalla sanoja suullisesti, jolloin sanametron arpoma sana sanotaan ääneen ranskaksi tai kirjoittamalla arvottu sana ranskaksi esim. fläppitauluun, vihkoon tai taululle. Sanametroa voi hyödyntää myös sanakokeena, jolloin kone arpoo kysyttävät sanat, jotka oppilaat kirjoittavat ranskaksi koepaperiinsa. 
   
 • Jeu de mémoire -muistipeliä voi myös pelata luokassa yhteisesti joko opettajan koneelta ja älytaulun avulla, jos sellainen on käytössä.

Ääntämisen tueksi kirjan lopussa (s. 168) on erillinen osio, joka esittelee ranskan kielelle tyypillisiä äänteitä kirjasta tuttujen esimerkkisanojen avulla. Ääntämisosiossa kunkin äänteen kohdalla on paikka omalle muistisäännölle, johon oppilas voi kirjoittaa omia havaintoja ääntämisestä esim. œ => kuulostaa ö:ltä.

Kirjan lopussa on Mes mots -aukeama (s. 142–143), johon oppilas voi niin ikään kerätä omaa, kuhunkin unitéhen (esim. kuviin) liittyvää lisäsanastoa. Oppilaita voi joko ohjeistaa tiedonhakuharjoituksena etsimään kuvasta kiinnostavia uusia sanoja ranskaksi ja kirjoittamaan niistä lisäsanastoa tai opettaja voi itse antaa ryhmälle lisäsanastoa mm. tämän oppaan kappalekohtaisten vinkkien mukaan.

Cadeaussa on huomioitu vuonna 2016 voimaan astunut ranskan kielen oikeinkirjoitusreformi, josta saa lisätietoa esimerkiksi hakusanalla rectification tai réforme de l’orthographe 2016.