4. Tu as des frères et sœurs ?

Tiivistelmä

  • Unité alkaa perheenjäsensanojen harjoittelulla (s. 54). Kirjaan on valittu ensisijaisiksi opittaviksi sanoiksi lapsille luonnollisemmat lähisuvun kutsumanimet, ja virallisemmat perhesanat ovat en plus -osassa.
  • Ma famille -rap (s. 55) rohkaisee perhesanojen ääntämisessä ja esittelee helpon tavan listata kaikki oman perheen jäsenet.
  • Minidialogissa (s. 55) harjoitellaan kertomaan sisaruksien määrä.
  • Kappaletekstissä (s. 56) lapset kertovat omista perheistään. Minun-sanat mon ja ma opitaan tässä kohtaa vain kiinteinä mon papa, ma maman ym. perhesanoihin liittyvinä ilmaisuina, ja vasta unitéssä 7 tarkempana, sovellettavana kielitietoasiana.
  • Sarjakuvassa (s. 59) Choco esittelee perheensä. Sarjakuvan on tarkoitus johdattaa oppilas vastaavanlaiseen esittelyyn omasta perheestään.