5. Tu as un chien ?

Tiivistelmä

  • Unité alkaa eläinsanojen harjoittelulla (s. 70). Eläinsanastossa on paljon ∫-äännettä, joten siihen voi tässä kohtaa kiinnittää erityistä huomiota.
  • Minitarina Chocon unesta (s. 71) esittelee oppilaille monikon s-päätteen, jota unitéssä harjoitellaan, ja samalla sen kulttuuriseikan, että Ranskassakin tunnetaan lampaiden laskeminen unensaantikeinona.
  • Minidialogissa (s. 71) harjoitellaan keskustelemaan lemmikkieläimien omistamisesta ja samalla vahvistetaan entisestään avoir-verbiä.
  • Kappaletekstissä (s. 72–73) ollaan retkellä maatilalla ja opetellaan kertomaan eläimien nimi ja ikä.
  • Sanaston yhteydessä (s. 74) Choco muistuttaa loppu-s:n ääntymättömyydestä, ja opettaja voi tässä yhteydessä kerrata muitakin “mykkiä” loppukirjaimia.
  • Tekstiosion lopussa (s. 75) on jo tutun mallinen noppapeli, jonka avulla voi kerrata unitét 4 ja 5.