6. À l’école

Tiivistelmä

  • Unitén aluksi (s. 86) käydään läpi koulutarvikesanasto.
  • Dans la trousse -lorun (s. 87) avulla oppilaat voivat itse esitellä oman penaalinsa tai reppunsa sisällön liitteen 2 Dans mon sac à dos -pohjalla.
  • Minidialogissa (s. 87) opitaan pyytämään esineitä lainaksi, jotta kieltä voi käyttää oikeissa luokkatilanteissakin.
  • Kappaletekstissä (s. 88–89) kohtelias luokkatilannekeskustelu jatkuu. Lopuksi johdatellaan aihe numeroihin 11–20, joiden harjoittelua on tehtäväosion puolella.
  • Tu es en quelle classe -sarjakuva (s. 91) johdattaa keskustelemaan ranskalaisista ja suomalaisista luokka-asteista. Opetellaan kertomaan ranskaksi, millä luokalla ollaan.