8. Le temps libre

Tiivistelmä

  • Unitén alussa opetellaan verbisanastoa (s. 122). Verbi jouer esiintyy tässä kohtaa vain merkityksessä pelata, leikkiä, mutta opettaja voi halutessaan laajentaa sitä myös soittamiseen. Liitteissä on materiaalia verbisanaston laajentamiseen.
  • Action-loru (s. 123) alustaa er-verbien taivutusta yksikössä ja antaa mallia mahdollisille oppilaiden omille verbirunoille unitén läpikäynnin jälkeen.
  • Minidialogissa (s. 123) opetellaan kysymään, mitä toinen tekee. Myöhemmin sen pohjalta voidaan kokeilla Qu’est-ce que -rakennetta laajemminkin, esim. Mitä syöt? Mitä piirrät? Mitä pelaat? (liite 2)
  • Kappaletekstissä (s. 124–125) harjoitellaan tekemisestä keskustelun lisäksi kertomaan, millaista jokin on.
  • Sanaston yhteydessä (s. 126) on kuva väsyneestä Chocosta, joka itsekin eteenpäin kallistuvana esittelee accent aigun ja käyttää esimerkkinä sanoja équipe ja fatiguée.
  • Sarjakuva (s. 127) esittelee joitakin lajeja, jotka ovat tunnettuja Ranskassa tai joissa ranskan kieli on käytössä Ranskan ulkopuolellakin.