1. Vous êtes prêts ?

Tiivistelmä  

  • Unité 1 palauttaa mieleen kirjasarjan henkilöhahmot. 
  • Kappaleessa harjoitellaan itsensä esittelemistä apukysymysten avulla ja kerrataan ennestään tuttujen sanojen ääntämistä ja kirjoittamista.
  • Sivulla 15 harjoitellaan être*-verbin kaikkia persoonamuotoja ja Chocon talossa sivulla 16 tutustutaan persoonapronomineihin.
  • Sivulla 19 pohditaan omia tavoitteita alkavalle lukuvuodelle. Lukuvuoden lopuksi tavoitteisiin palataan unité 9:n liitteissä.