2. Tu as faim ?

Tiivistelmä

  • Unité 2 alkaa hedelmä- ja marjasanojen harjoittelulla (s. 20).
  • Trois tartes aux fruits -runo (s. 21) johdattaa torttuineen leipomoaiheeseen. Sen avulla voi myös palauttaa mieleen kolme eri äännettä kirjoitusasuineen: [ʃ], [w] ja [ʒ]. Runon ohessa on piirros, jonka avulla voidaan yhdessä miettiä, mitä hedelmä- tai marjatorttuja oppilaat ovat syöneet, ja nimetä niitä ranskaksi taululle. Minidialogissa (s. 21) harjoitellaan toriostosten valintaa.
  • Kappaletekstissä (s. 22–23) ollaan leipomossa ja harjoitellaan nälästä ja janosta kertomista sekä kohteliasta leipomo-ostostilannetta.
  • Kappaleen sanaston (s. 24) alla on avoir*-verbin koko taivutus. Tässä unitéssa kerrataan Cadeau 1:ssä opitut verbin yksikön muodot, opitaan uutena asiana monikon muodot sekä opitaan lisää avoir*-ilmaisuja.
  • Unité 2:n tekstiosion päättää välipalamainossivu (s. 25), jonka tekstit ovat autenttisia ranskalaisista ruokapakkauksista poimittuja tekstejä. Kun niihin on tutustuttu, voidaan yhdessä kerätä suomalaislapsien välipalasanastoa ja miettiä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia ranskalaisten tapojen kanssa.