3. À table

Tiivistelmä

• Unité alkaa ruokasanojen harjoittelulla (s. 38).

Qu’est-ce que tu aimes ? -laulu (s. 39) johdattaa keskusteluun siitä, mistä ruoasta pitää ja mistä ei. Laulun ohessa on piirros, jossa esiintyy ensimmäistä kertaa uusi hahmo, Amira. Kuvassa näkyy myös Ranskassa käytetty iskulause terveellisen ravinnon ja liikunnan tasapainoisesta suhteesta. Sen avulla voidaan yhdessä miettiä, miten oppilaiden omat ruokailutottumukset ovat tasapainossa liikunnan kanssa, ja nimetä samalla ruokia taululle esim. bien pour la santé / moins bien pour la santé -jaottelulla.

• Minidialogissa (s. 39) harjoitellaan lisää ruokamieltymyksistä keskustelua.

• Kappaletekstissä (s. 40–41) Amira on Théon luona syömässä. Tekstissä harjoitellaan ja vahvistetaan kohteliaita ruokailuun liittyviä ilmaisuja ja tutustutaan ranskalaisen ruokailun eri osiin.

• Unité 3:n tekstiosion päättää noppapeli (s. 43), jossa kerrataan unitéiden 2 ja 3 asioita. Pelityyppi on tuttu Cadeau 1 -kirjasta, mutta nimi on vaihtunut Je joue ! -otsikosta On joue ! -otsikkoon, koska tässä kirjassa oppilaita totutetaan on-pronominin käyttöön.