6. L’emploi du temps

Tiivistelmä

  • Unité 6:ssa opetellaan kouluaineita. Kuvasanastoon (s. 96) on valittu suomalaista koulua käyville oppilaille tuttuja oppiaineita.
  • Tu aimes ou tu n’aimes pas -laulussa ja minidialogissa (s. 97) harjoitellaan kertomaan, mistä kouluaineista tykkää ja tykkääkö jostain aineesta enemmän kuin toisesta.
  • Kappaletekstissä (s. 98–99) vertaillaan lempiaineita sekä suomalaista että ranskalaista lukujärjestystä.
  • Sivulla 99 on esitelty autenttinen 10-vuotiaan ranskalaisen oppilaan lukujärjestys vuodelta 2017, jossa voidaan kiinnittää huomiota koulupäivien pituuksiin ja oppiaineisiin. Lukujärjestyksessä kannattaa erityisesti huomioida, että äidinkieltä eli ranskaa on monessa eri muodossa useamman kerran viikossa. Oppiaineiden suomennokset ovat opettajan oppaassa kohdassa lisäsanasto.
  • Choco kiinnittää sanaston ohessa (s. 100) huomiota ʒ- äänteeseen.
  • Yhtenä unitén teemana on tutustua ir-verbeihin. Niiden taivutus esitellään Chocon talossa (s. 108).
  • On joue ! -pelin (s.101) avulla voi kerrata unitéiden 5 ja 6 asiat.