7. On fait du shopping !

Tiivistelmä

  • Unité 7 alkaa vaatesanojen harjoittelulla (s. 114). Monikkosanat on alleviivattu violetilla osoittamaan sitä, että ne ovat suvultaan feminiinejä. 
  • Les vêtements perdus -loru (s. 115) tuo esille vanhastaan tuttuja ja uusiakin omistuspronomineja. Lorussa mainitaan le salon ja les toilettes, halutessaan opettaja voi ottaa esille myös muuta huonesanastoa liitteen 2 kuvan avulla. Piirroksessa on ensimmäistä kertaa Théon äiti. Oppilailta voi arvuutella, kuka on kyseessä C’est la sœur de Théo ? -tyyppisten kysymysten avulla.
  • Minidialogissa (s. 115) keskustellaan lempivaatteista.
  • Kappaletekstissä (s. 116–117) Pekka suunnittelee vaateostoksia ja muut auttavat. Opitaan kertomaan, mistä ostetaan vaatteita, ja jatketaan mielipiteiden kertomisen harjoittelua.
  • Unitén tekstiosion lopussa on sarjakuva kirpputorilla käynnistä (s. 119). Sen ohessa voidaan keskustella, onko joku ostanut tai vienyt vaatteita kirpputorille ja jos veisi, niin mitä veisi ja mitä hintaa pyytäisi tms. Samalla voidaan kerätä kirpputorivaatteista sana- ja hintalistaa taululle.
  • Tehtäväosiossa s. 123 on lista adjektiiveista. Sen yhteydessä voi palautella mieleen, kuinka värisanat taipuivat suvun mukaan Cadeau 1:ssä ja kuvituksella ohjeistaa siitä, että suurin osa ranskan adjektiiveista tulee substantiivin perään (liite 7). Adjektiivien paikka ja taipuminen tulee yhtenäisenä kielioppikokonaisuutena Cadeau 3:ssa.
  • Omistuspronominien feminiinin muodon lainaamisesta maskuliinisanojen eteen kerrotaan liitteessä 8 Chocon talon s. 124 tueksi.