9. C’est l’été !

Tiivistelmä

  • Unité 9:n ensimmäisellä aukeamalla (s. 150–151) esitellään kesään liittyvää sanastoa ja harjoitellaan kysymään ja kertomaan lomatekemisiä.
  • Kappaletekstissä (s. 152–153) lapset viettävät ensimmäistä lomapäiväänsä rannalla. Tekstissä kerrataan il y a -rakennetta sekä tutustutaan prepositioihin.
  • Sarjakuvassa (s. 155) Choco ja Chanelle pohtivat lomasuunnitelmia ja samalla tuovat esiin Ranskan naapurimaiden nimiä.
  • Chocon talo (s. 160) tutustuttaa paremmin prepositioihin sous, sur, dans ja derrière, joita harjoitellaan Chocon taloa seuraavissa tehtävissä.
  • Unitéssä esitellään epäsäännöllinen verbi lire*.