Cadeau 3

Cadeau on A1-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun. Cadeau 3 on sarjan viimeinen osa, ja se sisältää vuosiluokkien 5–6 sisällöt. Aiemmista osista poiketen Cadeau 3 jakaantuu kahdeksi kirjaksi: oppikirjaksi ja harjoituskirjaksi. Cadeaussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaiset taidot. Pääpaino on edelleenkin toiminnallisissa ja vuorovaikutteisissa työtavoissa yksilöllistä harjoittelua unohtamatta.

Cadeau 3 koostuu 17 luvusta, ja oppikirjan lopussa on sarjakuvasanastot ja aakkoselliset sanastot, joihin on sisällytetty suurin osa aiempien osien sanoista. Luvut 1–9 on suunniteltu 5. vuosiluokan ja luvut 10–17 puolestaan 6. luokan sisällöiksi. A2-ranskassa materiaalia voi soveltaa oman opetusryhmän mukaiseksi, ja kaksiaukeamaisista teksteistä voi opiskella esimerkiksi vain ensimmäisen aukeaman. 

Oppikirjan luvut rakentuvat tutuista elementeistä:

  • kuvasanasto ja dialogi
  • teksti
  • sanasto
  • kolmen luvun välein opittuja asioita kertaava peli.

Cadeau 3:n tekstit ovat laajempia kuin sarjan aiempien osien tekstit, jotta oppilaita totutettaisiin jo hiljalleen pidemmänkin tekstiaineksen käsittelyyn. Niitä opiskellessa kannattaa pitää mielessä se, että pääpaino on edelleen lyhyissä dialogeissa. Teksteistä kannattaakin keskittyä ymmärtämään asiat pääpiirteittäin sekä haravoimaan viestinnälle hyödyllisimmät ilmaisut sen sijaan, että oppilaita vaadittaisiin osaamaan tekstit sanasta sanaan tai luetutettaisiin niitä ääneen useaan kertaan. Kahden aukeaman pituiset kappaletekstit on jaoteltu siten, että ne voi opiskella sivu tai aukeama kerrallaan. Tarkoitus ei ole esimerkiksi kuunnella koko tekstiä kerrallaan, vaan pilkkoa se pienempiin opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Sanastoonkin voi siten tutustua osissa. 

Uutena aukeamatyyppinä luvussa on À la loupe -aukeama, jossa esitellään jokin kulttuurinen asia Ranskasta tai ranskankielisestä maasta. Luvuissa 1–9 kulttuuriaukeamilla tutustutaan ranskalaisiin asioihin aina parkourista Pariisin metroon. Luvuissa 10–16 taas esitellään maailman ranskankielisiä paikkoja jonkin yksittäisen asian kautta, kuten esimerkiksi sarjakuvakaupunki Bryssel, Senegalin musiikkikulttuuri ja Montrealin Cirque du Soleil. Myös tutuksi tullutta sarjakuvaa käytetään tarinankerronnassa.

Cadeau 3 -harjoituskirja

Cadeau 3 -harjoituskirja sisältää runsaasti erilaisia kuuntelu- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, se tukee oppilasta suullisen kielitaidon kehittämisessä ja harjoittaa kirjoittamista monipuolisesti. Toiminnallisuus on vahvasti mukana myös Cadeau 3 -harjoituskirjassa. Aiempien osien tapaan kielitietoasioita käsitellään kevennetysti ja kuvamuistia tukevien Chez Choco -sivujen avulla. Harjoituskirjan lopussa on kooste kielitietoasioista, joita on käsitelty Cadeau 1 - ja 2 -oppikirjoissa. Sanastoa, kuullun ymmärtämistä ja kielitietoasioita voi harjoitella myös digiharjoitusten avulla niin yksin kotona kuin koko luokan kesken.

Jokainen luku loppuu tuttuun tapaan itse- ja vertaisarviointisivuun. Cadeau 3:n itsearviointien ensimmäisessä tehtävässä tavoitteena on ohjata oppilasta jo kirjasta irtautuvaan, vapaampaan kielenkäyttöön ja omien virkkeiden tuottamiseen. Toinen tehtävätyyppi on oppilaille ennestään tuttu sarjan aiemmista osista. 

Tiedonhakua harjoitellaan systemaattisesti mielenkiintoisten aiheiden avulla, ja rohkaistaan siihen, että tietoa haetaan heti lähtökohtaisesti ranskaksi. Esimerkiksi unité 12 Tietoja Marokosta -tehtävä haetaan sanoilla Maroc capitale eikä yksittäisten sanojen ja suomennosten avulla. 

Cadeau 3 -digiharjoitukset

Cadeau 3 - digiharjoitukset sisältävät sarjan aikaisemmista osista tuttuja elementtejä, kuten kuvasanastojen ääntämisharjoittelua, kappalesanaston kuuntelua ja harjoittelua, sanaston tunnistamistehtäviä ja kuvasanaston mieleeenpainamisharjoituksen, jota voi hyödyntää myös oppitunneilla yhdessä tehtävänä harjoituksena. Cadeau 3 -digiharjoituksissa on myös joitakin uusia harjoitustyyppejä.

  • On parle ! -harjoituksessa voi harjoitella kappaleiden ensimmäisen aukeaman dialogien repliikkejä.
  • On écrit ! -harjoituksessa täydennetään kappaleissa harjoiteltavia sanoja ja ilmauksia kirjoittamalla ne ranskaksi äänivihjeen mukaan. 
  • Jeu de mémoire -muistipeleihin on koottu paitsi kunkin kappaleen tärkeää sanastoa, myös kappaleessa harjoiteltavia epäsäännöllisiä verbejä. 
  • Mots croisés -ristikko harjoittaa kappaleen sanastoa. 

Jokaisen unitén digiharjoitusten lopussa on tuttuun tapaan tietovisa, jossa testataan kappaleeseen liittyviä sanasto-, sisältö- ja rakenneasioita.

Digiharjoituksia voi antaa myös oppilaille kotitehtäviksi. Harjoitukset eivät edellytä kirjautumista. 
Digiharjoitusten lyhytosoite on www.oph.fi/digi/cadeau3.
Digiharjoitukset toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox, Edge ja Safari.