1. Le français, aux 4 coins du monde !

Tiivistelmä

•    Unité 1:ssä esitellään alustavasti ranskan kielen levinneisyyttä ja havainnoidaan ranskalaisuuteen liittyviä stereotypioita. Ajatusta stereotypioista voi avata liitteen 2 avulla suomalaisia yleistyksiä havainnoimalla.

•    Oppikirjan s. 8–9 mainitaan joitain kansallisuuksia. Kansallisuussanat voi halutessaan käsitellä jo tässä yhteydessä, vaikka ne ovat harjoituskirjassa vasta unité 2:n yhteydessä.

•    Kappaleessa harjoitellaan kertomaan tavoista ja tottumuksista, ja kerrataan ennestään tuttujen sanojen ääntämistä ja kirjoittamista.

•    Chocon talossa harjoituskirjan s. 10 opetellaan re-verbejä. Harjoituskirjassa kerrataan myös er- ja ir-verbit.

•    Harjoituskirjassa opetellaan isoja lukuja (70–100).

•    Harjoituskirjassa mietitään omia tavoitteita alakoulun päättövuosille. Tavoitteiden toteutumista pohditaan kirjan viimeisessä luvussa unité 17:ssa.