1. Le français, aux 4 coins du monde !

Tiivistelmä

  • Unité 1:ssä esitellään alustavasti ranskan kielen levinneisyyttä ja havainnoidaan ranskalaisuuteen liittyviä stereotypioita. Ajatusta stereotypioista voi avata liitteen 2 avulla suomalaisia yleistyksiä havainnoimalla.
  • Oppikirjassa (s. 8–9) mainitaan joitain kansallisuuksia. Kansallisuussanat voi halutessaan käsitellä jo tässä yhteydessä, vaikka ne ovat harjoituskirjassa vasta unité 2:n yhteydessä.
  • Kappaleessa harjoitellaan kertomaan tavoista ja tottumuksista, ja kerrataan ennestään tuttujen sanojen ääntämistä ja kirjoittamista.
  • Chocon talossa harjoituskirjassa (s. 10) opetellaan re-verbejä. Harjoituskirjassa kerrataan myös er- ja ir-verbit.
  • Harjoituskirjassa (s. 14–15) opetellaan suuria lukuja 70–100.
  • Harjoituskirjassa (s. 17) mietitään omia tavoitteita alakoulun päättövuosille. Tavoitteiden toteutumista pohditaan kirjan viimeisessä luvussa unité 17:ssa.