10. Sentiments et opinions

Tiivistelmä 

  • Unité 10 alkaa adjektiivien harjoittelulla ja être*- sekä avoir*-verbien kertaamisella (s. 96).
  • Keskustelussa (s. 97) käytetään adjektiiveja perheenjäsenien kuvailuun. Soveltava harjoitus siihen liittyen on liitteessä 2.
  • Unité 10:n teemoja ovat tunteiden kuvailu, sosiaalinen media ja sen käyttötavat sekä mielipiteidenilmaisu.
  • Sosiaalisen median aukeama (s. 98–99) käsittelee videontekijänuoria (tubettajia). Sen myötä opetellaan some-sanaston alkeita ja oppilaiden omia tapoja käyttää nettiä. Tekstissä s. 100–101 nuoret keskustelevat edellisen aukeaman Gaspardista, siitä mitä tunteita hän herättää heissä ja ilmaisevat muutenkin mielipiteitään.
  • Unité 10:n tekstiosion päättää Guadeloupea ja Guadeloupen kreolia lyhyesti esittelevä aukeama (s. 104–105).
  • Harjoituskirjassa tutustutaan monikon x-päätteisiin s. 138. S-kaivuri on siirretty syrjään ja drone tuo x:n monikoihin. Chanellen lista ou-päätteisten sanojen x-monikoista on sama, mitä ranskankieliset lapsetkin opettelevat ulkoa. Sanojen merkitystä voi harjoitella liitteen 9 avulla.