10. Sentiments et opinions

Tiivistelmä 

•    Unité 10 alkaa adjektiivien harjoittelulla ja être*- sekä avoir*-verbien kertaamisella s. 96.

•    Keskustelussa s. 97 käytetään adjektiiveja perheenjäsenien kuvailuun. Soveltava harjoitus siihen liittyen on liitteessä 2.

•    Unité 10:n teemoja ovat tunteiden kuvailu, sosiaalinen media ja sen käyttötavat sekä mielipiteidenilmaisu.

•    Sosiaalisen median aukeama s. 98–99 käsittelee videontekijänuoria (tubettajia). Sen myötä opetellaan some-sanaston alkeita ja oppilaiden omia tapoja käyttää nettiä. Tekstissä s. 100–101 nuoret keskustelevat edellisen aukeaman Gaspardista, siitä mitä tunteita hän herättää heissä ja ilmaisevat muutenkin mielipiteitään.

•    Unité 10:n tekstiosion päättää Guadeloupea ja Guadeloupen kreolia lyhyesti esittelevä aukeama s. 104–105.

•    Harjoituskirjassa tutustutaan monikon x-päätteisiin s. 138. S-kaivuri on siirretty syrjään ja drone tuo x:n monikoihin. Chanellen lista ou-päätteisten sanojen x-monikoista on sama, mitä ranskankieliset lapsetkin opettelevat ulkoa. Sanojen merkitystä voi harjoitella liitteen 9 avulla.