11. Animaux de chez nous et d’ailleurs

Tiivistelmä

  • Unité 11 alkaa teemasanastolla (s. 106), jossa tulee lisää adjektiivisanastoa.
  • Keskustelussa (s. 107) käytetään adjektiiveja eläinten kuvailuun. Ennen keskustelua kannattaa käydä läpi eläinsanastoa liitteessä 3 ja tehdä kuuntelutehtävä s. 148.
  • Kappaletekstissä on kaksi aukeamaa, ja aukeamat jaetaan eri oppitunneille. Ensimmäistä aukeamaa läpikäydessä opettaja voi yrittää kieltää seuraavalle aukeamalle kurkkimisen, ja arvuutella tekstin läpikäynnin jälkeen, mistä tekstissä on kysymys.
  • Unité 11:n tekstiosion päättää belgialaista sarjakuvaperinnettä lyhyesti esittelevä aukeama (s. 114–115).
  • Unité 11:ssa opetellaan uutena asiana adjektiivien vertailu harjoituskirjassa s. 154–156.