11. Animaux de chez nous et d’ailleurs

Tiivistelmä

•    Unité 11 alkaa teemasanastolla s. 106, jossa tulee lisää adjektiivisanastoa.

•    Keskustelussa s. 107 käytetään adjektiiveja eläinten kuvailuun. Ennen keskustelua kannattaa käydä läpi eläinsanastoa liitteessä 3 ja tehdä kuuntelutehtävä s. 148.

•    Kappaletekstissä on kaksi aukeamaa, ja aukeamat jaetaan eri oppitunneille. Ensimmäistä aukeamaa läpikäydessä opettaja voi yrittää kieltää seuraavalle aukeamalle kurkkimisen, ja arvuutella tekstin läpikäynnin jälkeen, mistä tekstissä on kysymys.

•    Unité 11:n tekstiosion päättää belgialaista sarjakuvaperinnettä lyhyesti esittelevä aukeama s. 114–115.

•    Unité 11:ssa opetellaan uutena asiana adjektiivien vertailu harjoituskirjassa s. 154–156.