12. Bien-être et recettes

Tiivistelmä

  • Unité 12 alkaa kehonosien harjoittelulla (s. 116).
  • Sivulla 117 harjoitellaan kertomaan, mihin sattuu.
  • Lyhyt kappaleteksti (s. 118) pohjustaa seuraavan aukeaman reseptitekstejä. Ne voivat toimia keskustelun pohjana ranskalaiselle ruokakulttuurille, jonka eri osa-alueita voi ryhmän mielenkiinnon mukaan tutkia tarkemmin (esim. projektityö).
  • Unité 12:ssa sanasto jakautuu poikkeuksellisesti kahteen eri kohtaan: ravintolapäivätekstin sanasto on sivulla119 ja reseptiaukeaman sanasto sivuilla 122–123.
  • Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään imperatiivia (s. 170–173).
  • Tekstiosion perään tutustutaan Marokkoon ja soukeihin ruokateemaa sivuten (s. 124–125).
  • Unité 12:n lopuksi oppikirjassa on unitét 10–12 kertaava noppapeli.