13. Un tour à Genève

Tiivistelmä

•    Unité 13 alkaa uusien er-verbien harjoittelulla s. 128.

•    Passé composé -rakenne esiintyy ensimmäistä kertaa keskustelussa s. 129. Rakennetta on lisää s. 132–133 Liloun videosivuston yhteydessä. Unité 13:n aikana passé composéssa opetellaan sen käyttö er-verbien kanssa, ja myöhemmin muiden säännöllisten verbien ja joidenkin epäsäännöllisten verbien kanssa.

•    Kappaletekstissä s. 130–131 nuoret ovat Théon isän kanssa retkellä Genevessä. Tämä keskusteluaukeama on johdanto seuraavalle, s. 132–133 Liloun Geneven-matkasta kertovalle vlogille. Jos opittavaa ainesta on tarve keventää, voi aukeaman s. 130–131 jättää vähemmälle huomiolle ja keskittyä käsittelemään vlogitekstiä. Passé composé tulee siinä eniten esille.

•    Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään passé composéta er-verbien kanssa s. 182–188.

•    Unité 13:n tekstiosion perään tutustutaan sveitsiläisiin juustomestareihin ja perinteisiin juustoaterioihin s. 136–137.