13. Un tour à Genève

Tiivistelmä

  • Unité 13 alkaa uusien er-verbien harjoittelulla (s. 128).
  • Passé composé -rakenne esiintyy ensimmäistä kertaa keskustelussa (s. 129). Rakennetta on lisää (s. 132–133) Liloun videosivuston yhteydessä. Unité 13:n aikana passé composéssa opetellaan sen käyttö er-verbien kanssa, ja myöhemmin muiden säännöllisten verbien ja joidenkin epäsäännöllisten verbien kanssa.
  • Kappaletekstissä (s. 130–131) nuoret ovat Théon isän kanssa retkellä Genevessä. Tämä keskusteluaukeama on johdanto seuraavalle, s. 132–133 Liloun Geneven-matkasta kertovalle vlogille. Jos opittavaa ainesta on tarve keventää, voi aukeaman s. 130–131 jättää vähemmälle huomiolle ja keskittyä käsittelemään vlogitekstiä. Passé composé tulee siinä eniten esille.
  • Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään passé composéta er-verbien kanssa (s. 182–188).
  • Unité 13:n tekstiosion perään tutustutaan sveitsiläisiin juustomestareihin ja perinteisiin juustoaterioihin (s. 136–137).