16. En hiver

Tiivistelmä

  • Unité 16 alkaa talviurheilusanaston harjoittelulla (s. 158).
  • Sivulla 117 on esimerkki sanaselitysarvuuttelusta. Oppilaita voi rohkaista sen myötä tekemään omia sanaselityksiään muilta kysyttäväksi.
  • Kappaletekstissä (s. 160–161) keskustellaan lomasuunnitelmista.
  • Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään ir- ja re-verbien passé composéta (s. 228–231).
  • Sanastoaukeaman toisen sivun tulivuoriketju kokoaa kaikki Cadeau-sarjan epäsäännöllisten ja säännöllisten verbien listan yhteen. Samalla kuvitus on viittaus Chaine de Puys -tulivuoriketjuun, joka on Unescon maailmanperintökohteiden listalla.
  • Frankofonia-aukeamalla (s. 164–165) tutustutaan eri puolilla maailmaa oleviin alueisiin, joissa ranskan kieli on merkittävässä asemassa.