16. En hiver

Tiivistelmä

•    Unité 16 alkaa talviurheilusanaston harjoittelulla s. 158.

•    S. 117 on esimerkki sanaselitysarvuuttelusta. Oppilaita voi rohkaista sen myötä tekemään omia sananselityksiään muilta kysyttäväksi.

•    Kappaletekstissä s. 160–161 keskustellaan lomasuunnitelmista.

•    Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään ir- ja re-verbien passé composéta s. 228–231.

•    Sanastoaukeaman toisen sivun tulivuoriketju kokoaa kaikki Cadeau-sarjan epäsäännöllisten ja säännöllisten verbien listan yhteen. Samalla kuvitus on viittaus Chaine de Puys -tulivuoriketjuun, joka on Unescon maailmanperintökohteiden listalla.

•    Frankofonia-aukeamalla s. 164–165 tutustutaan eri puolilla maailmaa oleviin alueisiin, joissa ranskan kieli on merkittävässä asemassa.