17. À venir, de nouveaux souvenirs !

Tiivistelmä

•    Unité 17:ssa ei ole teemasanastoaukeamaa kuten muissa kappaleissa. Tämän viimeisen unitén tarkoitus on kerrata vanhaa eikä niinkään enää opettaa uutta.

•    Kappaletekstin aiheena on uuteen kouluun siirtyminen, muuttaminen ja muistoista keskustelu. Tätä voidaan käyttää pohjana keskustelulle oppilaiden omista koulumuistoista ja ajatuksista yläkouluun siirtymiseen liittyen.

•    Tekstiin tutustumisen voi jakaa kahteen kertaan, käsittelemällä aukeama/kerta.

•    Unité 17:n tekstiosion jälkeen on s. 172–173 peli, jossa ruutuina on kuvia kirjasarjan aiemmista osista ja teksteistä.

•    Harjoituskirjassa kerrataan epäsäännöllisiä verbejä s. 242–243 ja tutustutaan se souvenir ja manquer -rakenteisiin. Sanojen suvun ja luvun vaikutukset kielen rakenteisiin kerrataan tiivistetysti s. 246–247.

•    Harjoituskirjan s. 249 tarkastellaan oppimistavoitteiden toteutumista palauttaen mieleen itselle kirjan alussa asetetut tavoitteet.

•    Tässä unitéssä toiminnalliset vinkit sisältyvät liitteisiin, niistä ei ole erillistä mainintaa.