17. À venir, de nouveaux souvenirs !

Tiivistelmä

  • Unité 17:ssa ei ole teemasanastoaukeamaa kuten muissa kappaleissa. Tämän viimeisen unitén tarkoitus on kerrata vanhaa eikä niinkään enää opettaa uutta.
  • Kappaletekstin aiheena on uuteen kouluun siirtyminen, muuttaminen ja muistoista keskustelu. Tätä voidaan käyttää pohjana keskustelulle oppilaiden omista koulumuistoista ja ajatuksista yläkouluun siirtymiseen liittyen.
  • Tekstiin tutustumisen voi jakaa kahteen kertaan, käsittelemällä aukeama/kerta.
  • Unité 17:n tekstiosion jälkeen on (s. 172–173) peli, jossa ruutuina on kuvia kirjasarjan aiemmista osista ja teksteistä.
  • Harjoituskirjassa kerrataan epäsäännöllisiä verbejä (s. 242–243) ja tutustutaan se souvenir ja manquer -rakenteisiin. Sanojen suvun ja luvun vaikutukset kielen rakenteisiin kerrataan tiivistetysti (s. 246–247).
  • Harjoituskirjan sivulla 249 tarkastellaan oppimistavoitteiden toteutumista palauttaen mieleen itselle kirjan alussa asetetut tavoitteet.
  • Tässä unitéssä toiminnalliset vinkit sisältyvät liitteisiin, niistä ei ole erillistä mainintaa.