2. Sports et loisirs

Tiivistelmä

  • Unité 2 alkaa faire-verbiä käyttävien ilmaisujen harjoittelulla (s. 16). Aiheeseen voi virittäytyä liitteen 3 avulla.
  • Savoir-verbin harjoittelu yhdistetään faire-ilmaisujen oppimiseen (s. 17).
  • Kappaletekstissä (s. 18–19) Amiran kotiin saapuu hänen tätinsä ja serkkunsa. Harjoitellaan toisten esittelyä ja tutustumistilanteen small talkia (liite 2).
  • Kappaletekstiä ja harrastussanateemaa voi tunnilla yhdistää selvittelemällä, mitä kaikkea oppilaat harrastavat ja treenaavat säännöllisesti (liite 7). Samalla kerrataan viikonpäivät.
  • Unité 2:n tekstiosion päättää parkour-aukeama (s. 22–23), johon liittyy harjoituskirjan sivu 28.
  • Unité 2:sta alkaen on harjoituskirjassa joka unitén lopussa kaksiosainen oman osaamisen arviointisivu. Siinä rohkaistaan ensin oppilaita vapaaseen keskusteluun tutuista aiheista ns. ”minuuttikeskustelulla”, jonka ajat merkataan muistiin. Näitä keskusteluja varten voi tunneilla harjoitella liitteen 2 tyylisillä tehtävillä, joita on joka unitéssä. Lisäksi tehdään itse- ja pariarviointi oppimisen portaita väritellen.