3. Ma ville

Tiivistelmä

  • Unité 3 alkaa kaupunkisanaston harjoittelulla (s. 24). Aiheeseen voi virittäytyä liitteen 3 avulla.
  • Rakennusten sijainnin kertomista opetellaan sivulla 25.
  • Kappaletekstissä (s. 26–27) Amira ja Océane ovat kaupungilla ja tapaavat siellä Camilan. Harjoitellaan tapaamisen sopimista ja myöhästymisen pahoittelua (liite 2). Siihen yhdistyy kellonaikojen harjoittelun uudet asiat harjoituskirjassa (s. 38–39). Toisella tekstiaukeamalla (s. 28–29) tytöt esittelevät kaupunkia tädilleen.
  • Partir*- ja voir*-verbejä voi opetella mm. edellä mainittuun viestintään liittyen.
  • Unité 3:n tekstiosion päättää Nantesin nähtävyydestä kertova aukeama (s. 32–33), johon liittyy tehtävä 17 harjoituskirjan sivulla 44.
  • Unité 3:ssa on ensimmäistä kertaa kahden aukeaman pituinen kappaleteksti. Huom: Nämä oppikirjan pidemmät tekstit on jaoteltu siten, että ne voi käydä läpi sivu tai aukeama kerrallaan. Tarkoitus ei ole esim. kuunnella koko tekstiä kerralla, vaan pilkkoa se pienempiin opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Sanastoonkin voi siten tutustua osissa. Harjoituskirjan tekstiintutustumistehtävän 7 s. 34 voi myös jakaa kahteen osaan tehtäväksi.
  • Tekstikirjasta (s. 34–35) löytyy unitét 1–3 yhteen kokoava peli.