4. La maison

Tiivistelmä

  • Unité 4 alkaa kotisanaston harjoittelulla (s. 36).
  • Paikan prepositioita ja kotisanastoa harjoitellaan yhdistetysti (s. 37).
  • Kappaletekstissä (s. 38–39) Amira esittelee kotiaan Océanelle. Harjoitellaan kodin esittelyä ja sen kommentointia (liite 2). Siihen yhdistyy adjektiivien käytön taipumisen kertaaminen esim. s. 50 tehtävällä ja adjektiivien paikkaan tutustuminen harjoituskirjan s. 52–53.
  • Pouvoir*-verbiä opetellaan harjoituskirjan aukeamalla s. 54–55.
  • Unité 4:n tekstiosion päättää Ranskan alueita asumisen kautta lähestyvä aukeama (s. 42–43), johon liittyy tehtävä 16 harjoituskirjan s. 58. Sen ohella voi kerrata yhdessä isoja lukuja esim. departementtien numeroita tutkien.