5. C'est l'heure de se lever...

Tiivistelmä

  • Unité 5 alkaa oman huoneen sanaston harjoittelulla (s. 44).
  • Genetiivin ja huoneen sanaston harjoittelua yhdistetään keskustelussa (s. 45). Genetiiviin liittyvät tehtävät ovat harjoituskirjassa s. 66–67 ja liitteessä 3.
  • Kappaletekstissä (s. 46–49) Julesin äiti patistelee poikaansa heräämään, ja perhe syö aamiaista yhdessä. Tekstissä tutustutaan refleksiiviverbien käyttöön ja aamun rutiineista puhumiseen. Refleksiiviverbeihin voi tutustua harjoituskirjan s. 70–73, ja niitä voi harjoitella jo ennen tekstin läpikäymistä. Ne johdattavat hyvin tekstin aiheeseen.
  • Harjoituskirjassa opetellaan käyttämään avoir besoin de- sekä avoir envie de -ilmaisuja (s. 68–69).
  • Unité 5:n tekstiosion päättää ranskalaisten ja suomalaisten aamupaloja vertaileva sarjakuva sekä voisarvien ohje (s. 52–53).
  • Unité 5:ssa on kolmen sivun pituinen kappaleteksti. Sen voi käydä läpi kahdessa tai kolmessa osassa. Tarkoitus ei ole kuunnella koko tekstiä yhteen menoon, vaan pilkkoa se pienempiin opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Sanastoon voi siten tutustua osissa. Harjoituskirjan tekstiin tutustumisen tehtävä 6:n s. 64 voi tehdä kolmea virkettä lukuun ottamatta, kun tekstistä on käyty läpi s. 47, ja loput lisätä, kun teksti on käyty loppuun.