6. Par ici !

Tiivistelmä

  • Unité 6 alkaa kaupunkimaisemaan liittyvän sanaston harjoittelulla (s. 54).
  • Suunnan kysymistä ja neuvomista opetellaan s. 55.
  • Kappaletekstissä (s. 56–57) ollaan kaupungilla ja sovitaan, minne mennään ja miten. Suunnitellaan päivän vierailukohteita, ja harjoitellaan suunnan kysymistä ja kertomista (liite 2).
  • Unité 6 aloittaa Pariisi-jakson, joka kestää unité 8:n asti. Kirjassa mainittujen Pariisin nähtävyyksien lisäksi kaupunkia käsitellään liitteen 4 ja musiikin avulla lisää.
  • Aller*- ja connaitre*-verbien käyttöä opetellaan harjoituskirjassa (s. 81–83 ja s. 86–87).
  • Unité 6:n tekstiosion päättää Pariisin metroon liittyvä aukeama (s. 60–61), johon liittyy harjoituskirjan s. 90–92.
  • Oppikirjassa (s. 62–63) on unitét 4–6 yhteen kokoava peli, jonka ohessa voi esitellä Pariisin alueet.