8. Dans un magasin

Tiivistelmä

•    Unité 8 alkaa vaatesanaston harjoittelulla s. 74. Aiheeseen voi virittäytyä liitteen 3 avulla.

•    Vaatekauppakeskustelua opetellaan s. 75.

•    Kappaletekstissä s. 76–79 lapset lähtevät Champs-Élysees’lle ostoksille.

•    Demonstratiivipronominien käyttöä opitaan harjoituskirjan s. 112–114.

•    Unité 8:n tekstiosion ja samalla kirjan Pariisi-jakson päättää Les Champs-Élysees -kappaleen sanoitus s. 82–83, johon liittyy tehtävä 15 harjoituskirjan s. 116. Laulun voi kuunnella netissä. Pariisi-jakson päätteeksi voi myös pitää levyraadin jakson aikana kuunnelluista Pariisi-aiheisista lauluista.

•    Unité 8:ssa on kahden aukeaman pituinen kappaleteksti. Sen voi käydä läpi aukeama kerrallaan. Harjoituskirjan tekstiintutustumistehtävän 6 s. 111 voi myös jakaa kahteen osaan tehtäväksi, ensimmäiseen aukeamaan liittyvät väitteet 1–7.