9. Au café !

Tiivistelmä

  • Unité 9 alkaa ruoka- ja juomasanaston harjoittelulla (s. 84.) Aiheeseen voi virittäytyä liitteen 3 avulla.
  • Syötävän ja juotavan tarjoilua ja vastaanottamista opetellaan sivulla 85.
  • Kappaletekstissä (s. 86–89) lapset ovat kahvilassa. Ensimmäisellä aukeamalla harjoitellaan kahvilatilauksia tarjoilijan ja asiakkaan välillä. Toisella aukeamalla (s. 88) harjoitellaan tilausten maksamista (liite 2). S. 89 johdattaa päivämäärien harjoitteluun (harjoituskirjan s. 123).
  • Boire*-verbiä voi opetella mm. edellä mainittuun viestintään liittyen.
  • Unité 9:ssä on kahden aukeaman pituinen kappaleteksti. Tekstin viimeisen sivun voi jättää ylöspäin eriyttäväksi, jos haluaa keskittyä vain kahvilakeskustelun oppimiseen. Harjoituskirjan tekstiintutustumistehtävän 6 s. 122 voi myös jakaa kahteen osaan tehtäväksi.
  • Unité 9:n tekstiosion päättää ranskalaisia eleitä esittelevä aukeama (s. 92–93).