Usein kysyttyä

Miten Cadeau-sarja soveltuu 1. luokalta alkavan A1-kielen opiskeluun?

Cadeau 1 on sopivantasoinen aloitettavaksi jo 2. luokalla, kun suullisesti ja kuultuna ymmärrettyjä tuttuja ilmaisuja päästään kirjoittamaan ja lukemaan. 

Koska A1-kielen luokka-astekohtainen tuntijako vaihtelee kuntakohtaisesti, selkeän aikajanan määritteleminen kirjasarjan käyttämiseen ei ole yksiselitteistä. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Vaihtoehto 1 (käytössä 3 vvt kolmannella luokalla)

 • Cadeau 1
  2.lk tammikuu‒3.lk joulukuu
 • Cadeau 2
  3.lk tammikuu‒4.lk joulukuu
 • Cadeau 3
  4.lk tammikuu‒6.lk loppuun

Vaihtoehto 2 (käytössä 2 vvt kolmannella luokalla)

 • Cadeau 1
  2.lk tammikuu‒3.lk helmikuu
 • Cadeau 2
  3.lk maaliskuu‒4.lk helmikuu
 • Cadeau 3
  4.lk maaliskuu‒6.lk loppuun

Mitä oppisisältöjä pitää valita ja painottaa Cadeau 3 -kirjoissa, kun on kyse A2-kielestä eikä 6. luokan aikana ehdi opiskella koko aineistoa?

Tähän ei voi vastata kovin kattavasti, koska jokainen opettaja tekee omat ratkaisunsa oppilaiden taitotason ja etenemisen huomioiden. Tässä kuitenkin joitakin ajatuksia A2-ranskan opetuksen soveltamiseen:

 • Kahdessa ensimmäisessä unitéssa kerrataan jonkin verran aiempien osien asioita, joten ne voi käsitellä kevyemmin, mikäli kerrattavat asiat ovat jo mielessä.
   
 • Useammassa unitéssa käsitellään adjektiiviasioita (4,10 ja 11), joten niitä voi yhdistää halutessaan yhdeksi paketiksi ja käsitellä ne omana kokonaisuutenaan sopivassa vaiheessa. 
   
 • Kirjassa käsitellään passé composé -muotoa unitéssa 13, ja saadaan se siinä kohtaa hyvälle alulle. Samaa asiaa käsitellään syventäen myös unitéissa 14 ja 16, joten niiden kohdalla voidaankin A2-opinnoissa keventää.
   
 • Joidenkin unitéiden kohdalla voidaan käsitellä vain ensimmäisen aukeaman dialogisivu ja siihen liittyvä kielitieto ja jättää varsinainen teksti vähemmälle käsittelylle. 
   
 • Joissakin unitéissa on harjoituskirjan kielitietoasioita käsitteleviä Chocon taloja useampia. Näissä tapauksissa voi valita vain yhden ja jättää toisen Chocon talon ylöspäin eriyttäväksi, oppilaalle itsenäisesti tutustuttavaksi asiaksi.
   
 • Koska Cadeau 1 - ja 2 -oppikirjoissa ei käsitellä Pariisia lainkaan, on Cadeau 3 -oppikirjassa hyvä pitää omana kokonaisuutenaan unitét 6‒8.

Miten oppilaan digiharjoituksia voi hyödyntää opetuksessa muutenkin kuin itsenäisessä työskentelyssä?

Oppilaan digiharjoituksista voi tehdä myös yhdessä luokassa. 

Millä selaimella Cadeaun digiharjoitukset toimivat parhaiten, kun välillä ne eivät aukea tai lataudu ollenkaan?

Digiharjoitukset toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox, Edge ja Safari.

Onko mahdollista saada muokattavaa arviointimateriaalia tulostettavien pdf-tiedostojen sijaan?

Ei valitettavasti. Opetushallituksella ei tällä hetkellä ole käytettävissä sellaista sähköistä alustaa, jonne tällaiset muokattavat aineistot voisi syöttää. Koska alakoulun materiaaleissa kuvilla on merkittävä osa ymmärtämisen tukena, ei tekstitiedostomuotoisista muokattavista kokeista ole iloa.