10. ¿QUÉ HACES POR LAS TARDES?

Huom!

Tekstikirjan 1. painoksessa sivulla 41 laatikossa Actividades en casa ja Actividades fuera de casa on virhe oikeanpuolimmaisessa palstassa. Luvut ja tekemiset eivät vastaa kuvaa. Oikeat numerot ovat:

11. tocar el piano
12. estar en el parque
13. pasear
14. estar con los amigos
15. montar en bici
16. estar en el centro comercial
17. ver películas
18. practicar deporte

Tämä virhe on korjattu seuraaviin painoksiin.

Vinkkejä opettajalle

Tekstissä harjoitellaan vapaa-aikaan liittyvää sanastoa, urheilulajeja ja soittimia. Tämä on varmasti oppilaan kannalta mielenkiintoinen aihealue, joten aiheessa kannattaa viipyä tarpeeksi pitkään, jotta sanat ja sanonnat tulevat kaikille tutuiksi. Kieliopin puolella harjoitellaan estar-verbin käyttöä paikanilmausten yhteydessä sekä säännöllisten AR- ja ER-verbien yksikön muotoja. Näiden harjoittelu jatkuu myös seuraavissa kappaleissa.

Netistä löytyy aihealueeseen ainakin löyhästi liittyvä laulu ”El patio de mi casa”. Laulussa kertautuvat aakkoset ja joidenkin aiempien kappaleiden sanasto. Lauluun voi yhdistää myös yksinkertaisen laululeikin. Pyöritään piirissä käsi kädessä. Kyykistytään ja noustaan ylös varpaille sekä nostetaan kädet ylös laulun osoittamissa kohdissa. Laululekistä on netissä myös video, jonka avulla voi opetella leikin. Alla on laulun yleisimmin käytetyt sanat.

El patio de mi casa

El patio de mi casa
es particular
cuando llueve se moja
como los demás.
¡Agáchate! ¡Y vuélvete a agachar!
Que los agachaditos no saben bailar.

H, I, J, K
L, LL, M, A
que si tú no me quieres
otra niña me querrá.

Chocolate, molinillo,
corre, corre,
que te pillo.
A estirar, a estirar,
que el demonio va a pasar.

Lisätehtävät

Verbiharjoitus I *

Kaksisivuinen harjoitusliite estar-verbin ja paikan ilmausten harjoittelemiseen ja tavallisten ar- ja er- verbien tunnistamiseen ja mieleen painamiseen.

Verbiharjoitus II **

Kaksisivuinen harjoitusliite AR- ja ER- verbien muotojen harjoittelemiseen ja harrastussanaston vahvistamiseen. Luetunymmärtämisteksti ja sen antaman mallin pohjalta oman tekstin tuottaminen.

Keskusteluharjoitus ¡A hablar! ***

A/B -virkkeitä nopeimmille oppilaille. Virkkeissä kertautuvat kappaleen 10 sanat ja sanonnat, mutta myös aiemmin opittuja asioita tarvitaan. Lisäharjoituksena kirjoitustehtävä.