11. ASÍ SOY YO

Vinkkejä opettajalle

Teksti 11 on kertausteksti. Uutta kielioppiainesta ei opeteta vaan keskitytään kertaamaan ja vahvistamaan tähän mennessä opittuja asioita. Tässä vaiheessa oppilaiden olisi aiheellista hallita hyvin ainakin seuraavat asiat:

  • olla-verbit ja niiden käyttö
  • substantiivin ja adjektiivin kongruenssi
  • substantiivin epämääräisen ja määräisen muodon ero
  • gustar-verbin käyttö
  • AR- ja ER-verbien yksikön muodot
  • ääntämisen perusasiat.

Ääntämistä voi harjoitella esimerkiksi ”kielijumpan” avulla. ”Kielijumpat” toimivat hyvin myös hedelmien, eläinten ja etunimien kertaamisessa.

  • Compadre, cómpreme un coco. Compadre, no compro coco, porque poco coco como, poco coco compro.
  • Tres tristes tigres comen trigo en un trigal.
  • Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la cabeza de un calvito un clavo clavó Pablito.
  • El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.

Lisätehtävät

Verbiharjoituksia */**

Helppo 2-sivuinen harjoitusliite verbiopin perusasioiden kertaamiseen. Harjoituksessa viisi vaativampaa omaa tuottamista.

Sekalaisia kertausharjoituksia **

Hieman vaativampia tehtäviä gustar-verbin, olla-verbien ja substantiivien ja adjektiivien taivuttamisen harjoitteluun.

Minä ja perheeni **

Tekstinymmärtämis- ja kirjoitustehtäviä, jossa on aiheena oppilaiden omasta elämänpiiristä kertominen.

Keskusteluharjoitus ¡A hablar! ***

A/B-virkkeitä taitavammille oppilaille. Kappaleiden 1–10 sanasto kertautuu samalla kun harjoitellaan omasta itsestä kertomista ja toiselta kyselemistä.

Liite