12. ¿QUÉ TE PASA?

Vinkkejä opettajalle

Tekstissä harjoitellaan lisää paikanilmauksia, eläimiä ja puistosanastoa. Uutta sanastoa tulee paljon, ja sen harjoitteluun kannattaa varata aikaa.

Kielioppiasioina A-tekstissä tulevat estar+ adjektiivi ja hay-verbin kertaaminen, B-tekstissä esitellään AR- ja ER-verbien monikon taivutus. Yksikön muotojen kertaamiseen tässä vaiheessa soveltuu esimerkiksi kappaleen 10 opettajan aineistossa oleva verbitehtävä.

Sanastoa voi käsitellä mm. laulamalla perinteistä lastenlaulua “Veo veo”. Opettaja voi kuulustella kappaleen sanastoa laulamalla alla olevan mallin mukaan. Kuvat sanoista voivat samalla olla esillä. Laulu löytyy netistä.

Opettaja: – Veo, veo.

Oppilaat: – ¿Qué ves?

Opettaja: – Una cosita

Oppilaat: – ¿Y qué cosita es?

Opettaja: – Empieza por la C. ¿Qué será? (3 x)

Oppilaat: – ¡Césped!

Opettaja + oppilaat:

– No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. (jos vastaus ei ole oikein)

– Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí eso sí, sí, sí, sí es así. (jos vastaus on oikein)

Lisätehtävät

Sekalaisia harjoituksia *

Helppoja tehtäviä kappaleen sanastosta, adjektiivin taivutuksesta ja hay-verbin käytöstä. Apuna käytetään tekstikirjan s. 36 ja 47 kuvitusta.

Verbi estar **

Kappaleen keskeisen sisällön vahvistamista: estar verbi + paikanilmaukset, estar+adjektiivi ja ser- ja estar-verbien erojen harjoittelua, omasta voinnista kertominen.

Verbiharjoituksia **

Harjoitusliitteessä keskitytään harjoittelemaan Ar- ja ER-verbien monikkomuotoja. Vaativahko tekstinymmärtämistehtävä on hyvää ajankulua nopeille oppilaille.

Keskusteluharjoituksia ¡A hablar! ***

A/B-virkkeitä taitavammille oppilaille. Eri tehtävät kappaleen A- ja B- teksteihin liittyen.

Liite