13. ¿DÓNDE VIVES?

Vinkkejä opettajalle

Tekstissä esitellään uusi, iso teemasanasto: kaupunki ja liikennevälineet. Sanastoa tulee tässä vaiheessa tekstikirjaa melkoisesti jokaisessa tekstissä, joten opiskeluvauhti vääjäämättä hidastuu. Samaan aikaan aiemmin opittu aines, etenkin sanasto, vaatii jatkuvaa kertaamista. Erilaisten pelien ja leikkien avulla voidaan kerrata aiemmin opittua. Alla on pari esimerkkiä.

Verbipeli

Harjoitellaan verbejä laivanupotuspelistä tutulla tavalla.

  • Vaakariville tulevat persoonapronominit:
    yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, ellos, ellas (jotka voidaan pelin vaikeuttamiseksi myös laittaa epäjärjestykseen).
  • Pystyriville valitaan harjoiteltavat verbit (9 kpl).
  • Peliä pelataan pareittain siten, että A pyytää B:tä sanomaan verbin (esim. comer, tú).
    B sanoo pyydetyn verbimuodon, ja mikäli saa sen oikein, merkitsee ruudukkoonsa rastin ko. kohtaan. Sitten on B:n vuoro pyytää verbi.
  • Pelin voittaa se, joka ensiksi saa ruudukkonsa täyteen, tai alussa sovitun määrän oikeita vastauksi.

Sanaketju

Sovitaan teemasanasto (eläimet, syötävät ja juotavat, harrastukset, kouluaineet ja -tarvikkeet, etunimet, sukunimet jne). Oppilaat nousevat ylös ja sanovat rivijärjestyksessä teemasanastoon kuuluvan sanan välittömästi, kun edellä olija on sanonut omansa (liian pitkiä taukoja ei sallita). Samaa sanaa ei saa toistaa. Jos ei muista enää uutta sanaa, tulee sanoa ”PASO PALABRA”. Viimeisenä teemasanastoon sanan keksinyt oppilas voittaa.

Kieliopissa harjoitellaan paikanilmauksia ja mm. prepositioita ”en” ja ”por”. Näiden ero kannattaa tehdä heti aluksi oppilaille selväksi. Mm. ilmaukset “subir por las escaleras” o ”correr por el parque” kannattaa heti alusta alkaen opetella hyvin. Preposition ”por” voi usein kääntää liikeverbien yhteydessä suomen sanalla ”pitkin”. Tekstissä opetellaan myös mennä-verbin taivutus, IR-verbien yksikkömuodot ja a-preposition käyttöä.

Lisätehtävät

Sekalaisia harjoituksia *

Harjoitusmoniste. Kaikille sopivia tehtäviä kappaleen sanastolla, adjektiiveilla sekä -er ja -ir verbien taivutuksen harjoittamiseen. Lisänä kirjoitustehtävä.

Liikenteessä **

Harjoituksia tekstin ydinaineksen harjoitteluun: liikennevälineet, IR-verbi ja lauseenmuodostusta.

Missä ja millä verbillä? ***

Vaativampi harjoitus, jossa kerrataan tekstin sanastoa, prepositioita ja verbejä estar ja hay. Monisteessa on tekstintyöstöharjoitus, joka sisältää seuraavat uudet sanat, jotka opettajan on hyvä käydä läpi:
la planta baja, suerte, frutería, servicio, a tres minutos a pie, entrada, el reloj, aprender ja comic.

Keskusteluharjoitus ¡A hablar! ***

A/B-virkkeitä nopeimmille oppilaille. Harjoituksessa kertautuu sekä ko. kappaleen että aikaisempien kappaleiden pääsisältöjä.