2. SOY EMMA

Vinkkejä opetukseen

Tekstissä opetellaan esittäytymään kertomalla nimi ja kotipaikka. Tutustutaan myös joihinkin Espanjan kaupunkien ja Latinalaisen Amerikan maiden nimiin. Harjoitellaan iän kysymistä ja kertomista sekä nimen tavaamista. Opetellaan luvut 1–12. Näin voidaan hyödyntää kahta arpanoppaa peleissä. Alla on joitakin ideoita lukujen harjoitteluun.

  • Oppilasparille jaetaan kaksi noppaa, joita he heittävät vuorotellen. Toinen sanoo toisen heittämän noppaluvun ääneen joko yhdellä luvulla (esim. 3 ja 5, sanotaan ocho) tai lukemalla ääneen laskutoimituksen ”tres más cinco son ocho”.
  • Harjoitellaan luettelemaan lukusanat 1–12 ja 12–1 mahdollisimman nopeasti ääneen. Oppilaat voivat myös ottaa toisiltaan aikaa esim. kännyköillään.
  • Luetellaan luvut 1–12 ketjuna koko luokan läpi siten, että jokainen sanoo aina yhden numeron. Jatketaan niin kauan kuin oppilaita riittää. Ketju ei saa katketa. Voidaan myös kisailla kahden joukkueen välillä: montako kierrosta joukkue pystyy luettelemaan lukuja ilman, että ketju katkeaa, tulee virhe tai joku esim. purskahtaa nauramaan.
  • Pari voi luetella lukuja 1–12 (tai 12–1) vastakkain istuen ja vuorotellen. Tarkoituksena on saada toinen nauramaan. Pisimpään pokkansa pitänyt voittaa.
  • Opettaja sanoo laskutoimituksia ääneen ilman vastauksia (3 + 8 =, 11 – 6 =, jne.) Se oppilas, joka ensimmäisenä sanoo oikean vastauksen, saa pisteen. Leikkiä voidaan jatkaa esim. 10 pisteeseen saakka.
  • Oppilaat kirjoittavat paperille allekkain numerot 1–8. Opettaja luettelee espanjaksi ääneen kahdeksan laskutoimitusta (3 – 2, 9 + 3, jne.) ja oppilaat kirjoittavat vastaukset kirjaimin paperille (uno, doce, jne). Lopuksi tarkistetaan, kuinka monta kukin sai oikein.
  • Aiheeseen sopiva laulu on esimerkiksi La canción de los números, joka löytyy nettihaulla. Myös kertotaululauluja La canción de la tabla del uno, del dos, jne. voi hyödyntää.

Lisätehtävät

Ei nimi miestä pahenna*

Tehtäviä etunimillä ja sukunimillä.

Verbiharjoituksia**

Helppoja tehtäviä olla-verbeillä ja persoonapronomineilla.

Dialogitehtävä**

Harjoitellaan iän kysymistä ja lukusanoja. Oppilaat harjoittelevat pareittain selvittämällä, kuinka vanhoja lapset ovat. A ei näe B:llä olevien lasten ikiä ja päinvastoin. C ja D -osioiden nimet ovat kaikki Espanjan kuningasperheen jäsenten nimiä.

Laivanupotuspeli aakkosilla***

Leikitään laivanupotusta aakkosilla. Oppilaat tekevät itselleen ruutupaperille 13 x 13 ruudukot, joiden ulkoreunoille he merkitsevät vaaka-akselille kirjaimet A–M ja pystyakselille kirjaimet N–Z. Laivoja voidaan piirtää esimerkiksi yksi-, kaksi-, kolme-, neljä- ja viisipiippuinen. Sopikaa etukäteen, voivatko laivat koskettaa toisiaan ja minkä muotoisia ne voivat olla.

Laivoja ”ammuttaessa” sanotaan ensin kirjain pystyriviltä ja sitten vaakariviltä (esim. ese, hache). Vastapelaaja ilmoittaa ohimenneestä laukauksesta sanomalla ”OHI” (agua) ja osumasta sanomalla ”OSUI” (tocado). Kun koko laiva on saatu upotettua, sanotaan ”OSUI ja UPPOSI” (hundido). Laukauksia voi jatkaa niin kauan, kun tulee osumia, vasta sitten vuoro vaihtuu.

Liite