3. ESTA ES MI FAMILIA

Vinkkejä opetukseen

Tekstissä opitaan kertomaan perheestä. Esitellään epämääräiset artikkelit ja vokaalipäätteisten sanojen monikko. Verbeinä ovat ser, llamarse ja tener, joiden taivutusta harjoitellaan eri persoonissa.

Netistä löytyy aiheeseen sopiva laulu La familia sekä kertotaululaulu Canción de la tabla del uno, dos.

Aakkosten harjoittelemisen ja perhesanojen opettelun voi mukavasti yhdistää. Oppilaat saavat espanjankielisiä perhesanoja, joita he luettelevat kirjain kirjaimelta toisilleen. Pari kirjoittaa sanat ylös ja sanoo sitten, mitä ne suomeksi tarkoittavat.

A: abuelo, prima, madre, hermano, tía
B: padre, hermana, primo, tío, abuela

Samaa harjoitusta voi tehdä myös etunimillä, jotta mukaan saa kirjaimia monipuolisesti.

A: Guillermo, Beatriz, Inés, Jaime, Víctor
B: Gema, Héctor, Joaquín, Yrma, Iker

Lisätehtävät

Verbiharjoituksia I ja I I */**

Harjoituksissa harjoitellaan Ser vs. tener vs. llamarse -verbejä. Harjoituksissa on kaksi sivua, joista ensimmäinen on helppo ja sopii jo heti asiaa opeteltaessa. Toinen sivu on vaativampi ja soveltuu esim. kertausvaiheessa.

Kalvolauseet **/***

Esittelytilannetta ja perheestä kertomista voi harjoitella tai kerrata esimerkiksi näillä virkkeillä. Virkkeet voidaan käydä läpi yhdessä, tai ne leikataan kahteen osaan, jolloin parit voivat kuulustella niitä toisiltaan. Helpompi versio on suomentaa virkkeet.

Substantiivien monikko **/***

Suullinen paritehtävä monikkomuotojen ja lukusanojen harjoitteluun. Vihjeet joko suomeksi (myös sanan merkitys on muistettava) tai espanjaksi (keskitytään monikon muodostamiseen).

Liite