7. PARA MÍ UN HELADO

Vinkkejä opetukseen

Tekstissä opitaan asioimaan kioskilla sekä kertomaan ja kysymään hintoja. Hintojen avulla voi jälleen kerrata lukusanoja. Tekstissä opitaan myös värit. Adjektiivin taivutus opetellaan vasta myöhemmin, mutta lisätehtävissä on muutamia harjoituksia adjektiivin päätteiden esittelyyn. Kappaleen uusista verbeistä kertautuu hay. Muita sopivia harjoiteltavia verbejä ovat mm. comprar, comer ja tener. Kioskilla tai kaupassa asioitaessa myös kysymyssanat ovat tarpeen.

Netistä löytyy laulu Sammy el heladero, joka sopii aiheeseen.

Lisätehtävät

Numerotehtäviä hinnoilla *

Yhdistämistehtävä lukusanoista 100 saakka. Hinnan kysyminen ja kertominen suullisesti.

Värit ja herkut **

Tunnistetaan värejä ja harjoitellaan herkkusanastoa. Tutustaan adjektiivin päätteisiin värien avulla.

Ostostilanne ja kysymyssanat **

Kioskilla asioimiseen tarvittavat fraasit ja sanat. Suullinen harjoitus.

Verbitehtäviä ***

Säännöllisten AR- ja ER- tunnistamista ja taivuttamista. Kappaleissa 1–7 esiintyneitä verbejä.

Liite