8. ¿TIENES MASCOTAS?

Vinkkejä opetukseen

Tekstissä harjoitellaan kertomaan lemmikeistä. Gustar-verbiä harjoitellaan käyttämään substantiivien kanssa ja adjektiiveja harjoitellaan taivuttamaan. Sanojen suku kannattaa tässä vaiheessa kerrata, samoin artikkelit, sillä niitä tarvitaan nyt gustar-virkkeissä. Värit opittiin kappaleessa 7 ja niitä on nyt eläinten yhteydessä hyvä kerrata.

Sanaston harjoittelua *

Tekstikirjan kuvasanastoa apuna käyttäen harjoitellaan eläinten nimiä ja muuta tuttua sanastoa. Kerrataan tener-verbi.

Gusta / gustan **

Lisätehtävä gustar-verbin käytöstä esimerkiksi kertaukseen.

¿Están bien las frases? ***

Hieman vaativampi tehtävä taitaville oppilaille. Virkkeissä on virheitä, jotka oppilaiden on tarkoitus korjata. Tehtävä sopii hyvin myös parin kanssa tehtäväksi. Virheet liittyvät lähinnä sanojen sukuun ja lukuun. Virkkeet kannattaa lopuksi jakaa oppilaille virheettömänä versiona, ja kerätä virheitä sisältäneet pois, jotta ne eivät jää muistia rasittamaan.

Liite