DOM 1

DOM 1 on suunnattu A1- tai A2-venäjän alkeisiin. Se jakautuu 11 teemaan, joissa Suomisen perhe tutustuttaa oppilaan venäläiseen elämään arkitilanteissa.

Tarjoamme runsaasti tehtäviä sekä harjoituskirjassa että verkkomateriaalissa, jotta kirjaa voi käyttää erilaisilla tuntimäärillä. Pyrimme ohjaamaan oppilaita oman kielitaitonsa arviointiin, itsenäiseen tiedonhakuun ja kielen muotojen monipuoliseen tutkailuun sekä kielten väliseen vertailuun. Mukana on monilukutaitoa kehittäviä tekstejä, ja tehtävissä harjoitetaan paljon myös puhetta.

Materiaali sisältää teksti- ja harjoituskirjan, kaunokirjoitusvihkosen, vuorovaikutteisia verkkotehtäviä, kuunteluharjoituksia sekä opettajan oppaan, jossa on tulostettavia lisätehtäviä ja muuta lisämateriaalia, muun muassa runsaasti ideoita oppitunneille ja opetuksen piristeeksi.

Käytettävissäsi on venäjän kielen opetusmateriaali, jossa on paljon valinnanvaraa oppilasryhmän tarpeiden mukaan.

Oppilaan digiharjoitusten osoite, jonka voi antaa myös oppilaille ja vanhemmille, on:

 

Dom1