DOM 3

DOM 3 on suunnattu peruskoulun oppilaille, jotka opiskelevat venäjää A1- tai A2-kielenä.

Opiskelu kannattaa aloittaa harjoituskirjan kertausosiosta. Kirja jakautuu 11 teemaan, joissa seurataan ennestään tuttua Suomisen perhettä Pietarissa ja tutustutaan venäläiseen elämänmenoon eri tekstityyppien avulla. Lisäksi kirjassa on ylöspäin eriyttäviä PRO-tekstejä. Tarjolla on runsaasti tehtäviä sekä harjoituskirjassa että verkkotehtävissä. Opettajan materiaalissa on myös lisätehtäviä ja vinkkejä oppitunneille.

Pyrimme ohjaamaan oppilaita oman kielitaitonsa arviointiin, itsenäiseen tiedonhakuun ja kielen muotojen monipuoliseen tutkailuun sekä kielten väliseen vertailuun. Tekstit tukevat monilukutaidon kehittymistä. Sarjan materiaaleissa harjoitetaan paljon puhetta.

Käytettävissäsi on venäjän kielen opetusmateriaali, jossa on paljon valinnanvaraa oppilasryhmän tarpeiden mukaan.

Oppilaan digiharjoitusten osoite, jonka voi antaa myös oppilaille ja vanhemmille:

DOM 3 oppimateriaaliin liittyvät maksuttomat digiharjoitukset ovat käytettävissä 31.12.2024 saakka. Sen jälkeen teknisesti vanhentuneet digiharjoitukset poistetaan käytöstä.

OPH Oppimateriaalit tuottaa tilalle vastaavat maksulliset digiharjoitukset. Tarkemmat tiedot päivittyvät tälle sivulle.