Toimintaa luokkaan

Alias

Pelataan pareissa tai pienissä ryhmissä. Oppilas valitsee teeman kuvituksesta jonkin esineen ja kuvailee sitä venäjäksi, esimerkiksi millä kirjaimella se alkaa, minkä värinen tai minkä kokoinen se on, mihin se kuuluu, missä se asuu, mitä sillä voi tehdä ja niin edelleen. (”Слово начинается на букву (X), цвет, размер, где находится, где живёт, что можно с этим делать...) Muut arvaavat. Opettaja voi kirjoittaa apusanoja taululle. 

Bingo

Teeman sanoja voi kerrata pelaamalla bingoa. Bingopohja on opettajan oppaan DOM1-osan kohdassa Itsearviointi ja pelipohjia. Sitä voi pelata minkä tahansa teeman sanoilla siten, että oppilaat täyttävät oman bingopohjansa teeman sanoilla ja opettaja tai joku oppilaista luettelee sanoja sanastosta. Se, joka ensimmäisenä saa bingon, on voittaja. Bingoa voi pelata myös kuvasanaston sanoilla. 

Dubbausdialogit

Oppilaat suunnittelevat pienissä ryhmissä vuoropuheluita ja esittävät oman tuotoksensa kaksi kertaa: ensin pantomiimina, jolloin muut yrittävät arvata keskustelun ja ”dubbaavat” esityksen, ja sen jälkeen ääneen normaalina vuoropuheluna.

Hirsipuu

Teeman sanoja voidaan kerrata pelaamalla hirsipuupeliä taululle tai vihkoon pareittain.

Huulilta luku

Opettaja tai joku oppilaista muodostaa jonkin kuvasanaston sanan huulillaan äänettömästi, ja oppilaat yrittävät arvata, mikä sana on. Tätä voidaan leikkiä myös pareittain. 

Jonokisa

Oppilaat jakautuvat kahteen jonoon. Opettaja näyttää kerrallaan yhden kuvasanaston kortin (ks. lisätehtävät) tai muun sanan joko suomeksi tai venäjäksi, ja se jonon ensimmäinen, joka ensiksi ehtii sanoa oikean vastauksen, pääsee takaisin jonoonsa sen viimeiseksi, toinen putoaa pelistä pois. Se jono, jossa on lopussa vielä oppilaita, voittaa. 

Juoksusanelu

Luokan ulkopuolella käytävässä on numeroituina esimerkiksi viisi lausetta tekstikirjan teemasta. Oppilaat työskentelevät pareittain tai pienissä ryhmissä. Parista toinen käy lukemassa yhden lauseen ja palaa luokkaan sanelemaan sen parilleen, ja pari kirjoittaa lauseen muistiin. Tätä voidaan pelata myös niin, että oppilas, joka on hakenut sanan tai lauseen, kirjoittaa sen itse. Vaihdetaan rooleja.

Kaboom (tarvitaan: tikkuja, esimerkiksi jäätelöpuikoista)

Opeteltavat sanat (esimerkiksi kaupunkisanat tai teeman sanaston sanat) on kirjoitettu tikkuihin venäjäksi ja suomeksi ja laitettu purkkiin. Purkista otetaan tikku ja sanotaan sana venäjäksi tai suomeksi tai kirjoitetaan sana vihkoon tai paperille. Jos sana on oikein, tikun saa itselleen. Jos saa tikun, jossa lukee Kaboom!, pitää kaikki saadut tikut palauttaa purkkiin.

Kim-leikki

Lisätehtävien kuvasanaston kuvia voidaan käyttää Kim-leikkiin. Opettaja näyttää dokumenttikameralla ensin monta sanaa kerrallaan. Sitten oppilaat laittavat silmät kiinni ja opettaja poistaa joitakin sanoja. Oppilaiden pitää sanoa, mikä puuttuu.

Kumpi keksii enemmän sanoja?

Oppilaat pelaavat pareittain ja keksivät vuoron perään sanoja teeman ja kuvasanaston kuvituksesta.

Kärpäslätkäkilpailu

Oppilaista muodostetaan kaksi joukkuetta. Joukkueet tekevät kumpikin jonon. Pöydälle asetetaan lappuja, joissa kussakin lukee venäjäksi sana esimerkiksi teemasanastosta. Opettaja tai joku oppilaista sanoo sanan suomeksi. Vuorossa olevat pelaajat yrittävät mahdollisimman nopeasti läiskäyttää kärpäslätkällä sanan oikeaa venäjänkielistä vastinetta. Pelaaja, joka ehtii ensin, saa joukkueelleen pisteen. Jonon ensimmäinen on aina pelivuorossa ja siirtyy oman vuoronsa jälkeen jonon perään.

Laiva on lastattu

Sopii esimerkiksi ruokien, harrastussanojen, kodin tai koulun tavaroiden kertaamiseen. Leikkiä voi kokeilla myös eri kirjaimilla.

Mistä lauseesta sana on?

Parin toinen oppilas sanoo sanan teeman perustekstistä, toinen yrittää muistaa koko sen lauseen, missä kyseinen sana esiintyy.

Монстр-leikki

Oppilaat seisovat piirissä, ja yksi oppilaista, ”монстр”, on piirin keskellä kädet zombimaisesti eteenpäin ojennettuna. Jokaiselle piirissä olijalle on jaettu jonkin teemasanaston yksi sana. Yksi oppilaista aloittaa sanomalla oman sanansa, ja монстр yrittää asettaa kätensä oppilaan olkapäille. Oppilas voi pelastautua hirviöltä sanomalla jonkun toisen leikissä olevan oppilaan sanan, jolloin монстр lähtee kyseistä oppilasta kohti. Jos монстр ehtii asettaa kätensä oppilaan olkapäille ennen kuin tämä sanoo jonkun toisen oppilaan sanan, pääsee монстр piiriin ja hirviön koskettama oppilas tulee vuorostaan keskelle.

Muistipeli

Kerrataan tiettyjä sanoja, esimerkiksi eläinten nimityksiä. Yksi oppilas sanoo yhden sanan. Toinen sanoo edellisen ja omansa. Kolmas sanoo kaksi edellistä ja omansa. Viimeinen yrittää muistaa kaikki edelliset.

Myrkkysieni eli ядовитый гриб

Oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin. Oppilailla on edessään pöydällä jonkin teeman sanoja kuvakortteina (ks. lisätehtävät). Yksi ryhmästä menee ulos. Muut päättävät sillä aikaa, mikä kortti on ”myrkyllinen”. Kun ulkona ollut ryhmäläinen palaa, hän alkaa luetella kuvien sanoja. Kun hän sanoo ”myrkyllisen” sanan, muut huutavat: ”Ядовитый гриб!” Arvaaja saa pisteen jokaisesta oikein sanomastaan myrkyttömästä sanasta.

Märkä taulusieni

Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Taululle piirretään kolme ympyrää, iso, keskikokoinen ja pieni. Opettaja sanoo teemasanaston tai teeman sanan venäjäksi. Yksi oppilas kerrallaan kummastakin joukkueesta sanoo sanan suomeksi ja saa heittää kostean sienen tauluun. Jos hän osuu isoon ympyrään, joukkue saa yhden pisteen, jos keskikokoiseen, kaksi pistettä, ja jos pieneen, joukkue saa kolme pistettä. Muu joukkue saa auttaa, jos vuorossa oleva oppilas ei muista sanaa. Kisata voi myös suomesta venäjään päin.

Pantomiimi

Pantomiimina voidaan esittää kuvasanastojen sanoja, teeman lauseita tai tilanteita.

Piirrä ja arvaa -peli

Pelataan pareittain: toinen piirtää ja toinen arvaa, mikä sana on kyseessä. Voidaan pelata myös koko luokan kanssa yhdessä.

Rikkinäinen puhelin

Oppilaat istuvat piirissä. Yksi kuiskaa teeman sanan tai lauseen vieressä istuvalle, joka kuiskaa sen seuraavalle. Sana tai lause kiertää koko piirin. Piirin viimeinen sanoo kuulemansa ääneen ja/tai käy kirjoittamassa sen taululle. 

Sanakilpailu (tarvitaan: lisätehtävien sanakortit tai sanaston sanat lapuilla)

Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Jokaisella oppilaalla on oma vastausvuoro. Opettaja sanoo/näyttää toiselle joukkueelle sanan ja se joukkueen oppilas, jonka vuoro on, saa mahdollisuuden vastata. Jos hän ei tiedä vastausta, saa toisen joukkueen vuorossa oleva oppilas vastata. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa. 

Sanakäärme

Oppilaat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin. Kaikki ryhmät saavat saman aloitussanan. Sovitaan aika, jossa oppilaat jatkavat sanakäärmettä paperille niin, että edellisen sanan viimeinen kirjain on seuraavan sanan ensimmäinen. Voittaja on se ryhmä, joka sovitussa ajassa on keksinyt eniten sanoja. 

Tauluviesti tekstin lauseilla

Oppilaat jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään. Kukin ryhmä muodostaa jonon taulun eteen. Opettaja tai joku oppilaista sanoo jonkin teeman lauseen venäjäksi, ja jokaisen jonon ensimmäinen oppilas kirjoittaa sen taululle suomeksi. Nopeampi/nopein joukkue saa pisteen.