DOM 4

DOM 4 on suunnattu peruskoulun oppilaille, jotka opiskelevat venäjää A1- tai A2-kielenä.

Venäjän oppimateriaalisarjan neljäs osa seuraa edelleen Suomisen perheen ja ystävien elämää: tutustumme Suomisten kanssa muun muassa Moskovan nähtävyyksiin ja matkustamme lomailemaan Sotšiin.  Kirjan aihepiirejä ovat myös kirjallisuus, some, Venäjän historian kiehtovat hahmot, venäläinen ruokakulttuuri sekä Siperia ja sen luonto. 

Kirjassa kerrataan ja harjoitellaan lisää käytännön tilanteissa toimimista. Työtavoissa ja tehtävissä on panostettu monipuolisuuteen ja suulliseen harjoitteluun. 

Perustekstien lisäksi kirjassa on kulttuuritietoutta syventäviä Kstati-tekstejä sekä vapaavalintaisia, haastavampia PRO-tekstejä. Tekstikirjan lopussa on oppilaan avuksi kattava kielioppi Denis Detektivin tutkimukset. Opettajan materiaalissa on runsaasti vinkkejä teemojen käsittelyyn sekä lisämateriaalia eriyttämiseen.