Toimintaa luokkaan

Ristinolla 

Ristinollaa voidaan pelata myös Post-it-lappujen avulla. Opettaja tekee taululle ristinollaruudukon, kirjoittaa sanat lappujen nurjalle puolelle ja kiinnittää laput ruudukkoon. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmä valitsee, minkä sanan he haluavat yrittää saada itselleen. Jos he tietävät sanan, se merkataan heille. Jos he eivät tiedä sanaa, lappu käännetään takaisin nurin päin. Toinen ryhmä voi halutessaan yrittää sanoa sanan. Jos se menee oikein, merkitään sana heille. Ryhmät yrittävät saada sanoista suoran pystyyn, vaakaan tai kulmasta kulmaan.  

Kuvasta kirjoittaminen

Oppilaat lähtevät luokasta esimerkiksi 10 minuutiksi ja kuvaavat kameralla sovitun määrän asioita tai tilanteita. Luokkaan palattuaan he kirjoittavat kuviin kuvatekstit. Tämä voidaan toteuttaa myös kertomuksena, jolloin joka kuvaan tulee useampi lause ja kuvat muodostavat tarinan.

Kaboom (tarvitaan: tikkuja, esimerkiksi jäätelöpuikoista)

Opeteltavat sanat (esimerkiksi ammattisanat, kierrätyssanat tai teeman sanaston sanat) on kirjoitettu tikkuihin venäjäksi ja suomeksi ja laitettu purkkiin. Purkista otetaan tikku ja sanotaan sana venäjäksi tai suomeksi tai kirjoitetaan sana vihkoon tai paperille. Jos sana on oikein, tikun saa itselleen. Jos saa tikun, jossa lukee Kaboom!, pitää kaikki saadut tikut palauttaa purkkiin.

Paperimyttysota

Oppilaat kirjoittavat paperilapuille sanaston sanoja suomeksi tai venäjäksi. Kun opettaja antaa luvan, aletaan heitellä toisia paperimytyillä. Kun opettaja sanoo ”stop”, heittäminen loppuu. Jokainen poimii yhden lapun ja sanoo sanan toisella kielellä. 

Sijamuotoleikki

Sijamuotoja voidaan harjoitella siten, että luokan joka kulmaan merkitään paikka yhdelle sijamuodolle (datiivi, instrumentaali jne.). Opettaja voi sanoa esimerkiksi ”käytetään k-preposition kanssa”, jolloin kaikkien tulee mennä datiivikulmaan. Opettaja voi myös näyttää lauseita, joista on alleviivattu sijamuoto. Samalla periaatteella voidaan harjoitella muitakin lajiteltavia asioita, esimerkiksi kierrätyssanastoa. Kierrätysleikissä opettaja luettelee erilaisia lajiteltavia roskia ja oppilaat menevät oikeaan kierrätyspisteeseen (биоотходы, стекло, картон, металл…). 

Kapteeni käskee

Kapteeni antaa oppilaille käskyjä tehdä asioita. Käskyt voivat olla imperatiivissa tai muissa ryhmän osaamissa muodoissa: Капитан говорит: «Прыгайте», Капитан говорит: «Все прыгают», Капитан говорит: «Ты прыгаешь».  Oppilaiden tehtävänä on totella vain silloin, kun lause alkaa sanoilla Капитан говорить.

Kärpäslätkäkilpailu

Oppilaista muodostetaan kaksi joukkuetta. Joukkueet tekevät kaksi jonoa. Pöydälle asetetaan lappuja, joissa lukee esimerkiksi teemasanaston sanat venäjäksi (1 sana/lappu). Opettaja tai joku oppilaista sanoo sanan suomeksi. Vuorossa olevat pelaajat yrittävät mahdollisimman nopeasti läiskäyttää kärpäslätkällä sanan oikeaa venäjänkielistä vastinetta. Pelaaja, joka ehtii ensin, saa joukkueelleen pisteen. Jonon ensimmäinen on aina pelivuorossa ja siirtyy oman vuoronsa jälkeen jonon perään.

Sanapeili 

Valitaan, kuka on peili. Peilillä on kädessä pinkka harjoiteltuja sanoja. Hän kääntyy toisiin päin, ja näyttää lapulta yhden sanan. Ne, jotka sanovat sanan oikein, saavat ottaa yhden askeleen eteenpäin. Voittaja on se, joka ensimmäisenä koskettaa peiliä. 

Arvaa, kuka olen

Arvaa, kuka olen -leikkiä voi leikkiä esimerkiksi ammattisanoilla. Oppilailla on sanat edessään lapuille kirjoitettuna. Oppilas valitsee jonkin ammatin, mutta ei kerro sitä muille. Toiset esittävät kysymyksiä ja yrittävät selvittää ammatin. Leikki toimii parin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Кто ты по профессии? 

Oppilaat saavat esimerkiksi lapulla jonkin ammatin, jota he esittävät. Jokainen ammattisana on kirjoitettu kaksi kertaa niin, että kaikille oppilaille löytyy pari. Oppilaat liikkuvat luokassa esittäen omaa ammattiaan ja etsien pariaan. Kun he uskovat löytäneensä parinsa, he jäävät paikalleen. Opettaja tarkistaa lopuksi, ovatko oikeat parit löytyneet, kysymällä: Кто ты по профессии? 

Juoksusanelu 

Luokan ulkopuolella käytävässä on numeroituina esimerkiksi viisi lausetta tekstikirjan teemasta. Oppilaat työskentelevät pareittain tai pienessä ryhmässä. Yksi ryhmän jäsen käy lukemassa lauseen kerrallaan ja palaa luokkaan sanelemaan sen kirjurille, joka kirjoittaa lauseen muistiin. Vaihdetaan rooleja. Tätä voidaan pelata myös niin, että oppilas, joka on hakenut sanan tai lauseen, kirjoittaa sen itse.

Lankakerä-leikki

Harjoitellaan jonkin tietyn aihepiirin sanoja lankakerän avulla. Opettaja pitää kiinni langasta ja heittää kerän oppilaalle, joka sanoo aihepiirin sanan. Oppilas pitää kiinni langasta ja heittää kerän eteenpäin toiselle oppilaalle, joka myös sanoo aihepiiriin liittyvän sanan. Näin jatketaan, kunnes sanat loppuvat tai ollaan ihan solmussa. Tätä voi kokeilla myös verbintaivutuksilla: ensimmäinen sanoo minä-muodon, toinen sinä-muodon, jne.  

Sanapeli 

Ryhmä voi kisata itseään vastaan sanapelissä. Otetaan jonkin aihepiirin sanat. Opettaja antaa sanat oppilaille suomeksi. Oppilaiden tulee sanoa sanat mahdollisimman nopeasti venäjäksi, ja opettaja ottaa aikaa. Seuraavalla kerralla voidaan kokeilla, pääseekö ryhmä parempaan aikaan. Hyvästä ajasta voidaan sopia pieni palkinto.

Sanakäärme

Oppilaat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin. Kaikki ryhmät saavat saman aloitussanan. Oppilaat jatkavat sanakäärmettä paperille niin, että edellisen sanan viimeinen kirjain on seuraavan sanan ensimmäinen. Voittaja on se ryhmä, joka sovitussa ajassa on keksinyt eniten sanoja.