1. Perhe

Vain Eka suomi -oppimateriaalin käyttöön Perhe

Kirjan ensimmäisen aihealueen kappaleissa tutustutaan Toniin ja hänen perheeseensä, joiden elämää seuraten opiskellaan suomen kieltä. Opiskelu aloitetaan tutuimmasta, että kaikkien oppilaiden on mahdollista löytää yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Soveltaminen on silloin helpointa.
Toiminnallisuus ja tekemisen sanoittaminen ovat tärkeitä alusta asti. Dialogien esittämistä varten oppilaat voivat askarrella keppinuket.

Runo- ja kirjallisuuslainausten yhteydessä voi ottaa esille asioita, jotka varsinaisissa teksteissä tulevat myöhemmin. Esimerkiksi ”Rekka-Pekassa” voi jatkaa äng-äänteen lausumisen harjoittelua.

Oppilaille, joilla on hyvä oman äidinkielen taito, voi ottaa käyttöön sanavihkot, joihin he alkavat rakentaa omaa sanastoaan. Samalla heidän kanssaan voi alkaa harjoitella sanakirjojen käyttöä. Kun opitaan uusi rakenne, sitä harjoitellaan niin, että aihealueen jälkeen oppilas pystyy itse tuottamaan sen.
Aihealueiden kappaleisiin liittyvät luetunymmärtämistehtävät ohjaavat oppilasta reaaliaineiden tekstien ymmärtävään lukemiseen. Kunkin aihealueen kertaustehtävät antavat opettajalle käsityksen ryhmän oppimisesta ja kertauksen tarpeesta.

Aihealueen kappaleissa harjoitellaan

  • perhe-elämään kuuluvaa perussanastoa
  • värejä
  • ammatteja
  • substantiivien yksikkö- ja monikkomuotoja
  • tervehtimään, esittäytymään ja puhumaan puhelimessa
  • taivuttamaan aihealueen verbit preesensissä myönteisenä
  • persoonapronomineja sekä kysymyssanoja kuka ja mikä
  • olla-verbin käyttöä
  • toteamuslausetta
  • soveltamista

Oppilas osaa

- tervehtiä ja esitellä itsensä

- kertoa itsestään ja perheestään

Aihealueeseen liittyviä arvoituksia ja runovinkkejä

Mitä kaikki yhtä aikaa tekevät? Vanhenevat

Miten peiliin kirjoitetaan; Tirkkonen, Sinikka, Otava: Tuuli on alkanut

Puupuu ja Käpypoika; Kunnas, Kirsi, WSOY: Pöllöt, Merkillistä väkeä

Posetiivi; Helakisa, Kaarina, WSOY: Ensimmäiset sanat

Suomen lasten runotar; Helakisa, Kaarina, Otava: Veli, Kun on oikein pieni

Tehtäviä, jotka soveltuvat kaikille aihealueille.

1. Etsi tekstistä sanoja, joissa on pitkä vokaali. Kirjoita sanat vihkoon.

2. Etsi tekstistä sanoja, joissa on kaksoiskonsonantti. Kirjoita sanat vihkoon.

3. Etsi tekstistä sanoja, jotka ovat monikossa. Kirjoita sanat vihkoon.

4. Etsi tekstistä erisnimiä. Kirjoita ne vihkoon.

5. Etsi tekstistä substantiiveja, adjektiiveja, numeraaleja. Kirjoita ne vihkoon.

6. Etsi tekstistä verbejä. Kirjoita ne vihkoon.

7. Etsi tekstistä yhdyssanoja. Kirjoita ne vihkoon.