Aapisen käyttö oppikirjan rinnalla

Eka suomesta varsinainen lukemisen opettaminen on rajattu pois, joten pelkästään sen avulla ei lukutaidotonta oppilasta voi opettaa lukemaan. Aloittelevat lukijat on huomioitu siten, että kirjassa punaisten sivujen teksti, otsikoita lukuun ottamatta, on tavutettu samaan tapaan kuin aapisissa; aluksi kaikki sanat ja myöhemmin yli 3-tavuiset sanat. Materiaalissa on myös paljon ulkoa opettelun eli ”leikkilukemisen” mahdollisuuksia.

Alkuopetusikäinen/ lukutaidoton oppilas tarvitsee Eka suomen rinnalle aapisen. Aapista käytetään lukemaan oppimiseen aivan kuten perusopetuksen luokissa. Aapisen olisi hyvä olla mahdollisimman selkeä, mutta luonnollisinta lienee ottaa käyttöön koulussa käytettävä aapinen. Tällöin siirtyminen lukukirjan käyttöön 2. vuosiluokalla sujuu luontevasti. Mikäli oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta 2. vuosiluokalle perusopetukseen, olisi myös tärkeää, että hän saisi aapisen omaksi, kuten muutkin koulutulokkaat saavat. Isommilla oppilailla aapinen palvelee vain lukutaidon opettelua valmistavassa ryhmässä.

Aapisten harjoitukset on tarkoitettu suomea äidinkielenään opiskeleville, joten ne ovat maahanmuuttajataustaisille oppilaille liian nopeasti eteneviä. Osin ne ovat myös liian vaikeita pyrkiessään kielen rikastamiseen, sen sijaan että tarjoaisivat perussanaston. Eka suomen harjoitusmateriaalissa on alkutaitoja harjoitteleville oppilaille soveltuvia tehtäviä alkaen kirjainten tunnistamisesta ja kirjainmuotojen harjoittelusta. Mikään materiaali ei voi sisältää määrättömästi harjoituksia, joten huomiota on kiinnitetty esimerkiksi vaikeuksia tuottaviin diftongeihin ja konsonanttiyhdistelmiin. Oppilaille, jotka tarvitsevat runsaasti toistoja, kannattaa ottaa käyttöön esim. Niilo Mäki instituutin Ekapeli (ilmainen), josta tällä hetkellä löytyy neljä versiota eri kielitaustoista tuleville oppilaille.

Eka suomen harjoitustehtävien yhteinen käsittely aina ensin suullisesti mahdollistaa sen, että kaikki oppilaat lukutaidosta riippumatta voivat osallistua opetukseen täysipainoisesti.