Aloitusaukeamat

Jokainen aloitusaukeama käsitellään aina samalla tavalla. Koko luokka työskentelee yhdessä. Aukeamalla on tarkoitus opetella aihealueen perussanastoa, joten sen käsittelyyn kannattaa käyttää useita oppitunteja. Kaikkia harjoituksia ei voi tehdä heti (esim. tarinataso), vaan niihin palataan, kun oppilaat ovat saavuttaneet riittävät taidot. Tehtäväkansiossa on yksi monistepohja sanatason työskentelyä varten.

Sanataso

1. Opettaja nimeää pikkukuvat järjestyksessä. Esimerkiksi aukeamalla 6–7 äiti, isä jne.

2. Oppilaat toistavat ja näyttävät samalla kuvaa omasta kirjastaan. Mikäli oppilaiden joukossa on lukutaitoisia, joku heistä voi lukea ensin ja muut toistavat perässä.

3. Etsitään keskuskuvasta äsken nimetyt asiat. Esimerkkiaukeamalla näytä kuvasta äiti, isä jne.

4. Opettaja näyttää ja nimeää keskuskuvasta mahdollisimman paljon muita asioita. Esimerkkiaukeamalla pensas, pallo, poika, ikkuna, nurmikko, hiekka jne.

5. Oppilaat toistavat vuorollaan kaikki sanat.

6. Eriyttämisvihjeitä:

 • Oppilaat harjoittelevat kirjainmuotoja.
 • Oppilaat kopioivat vihkoon sanoja kirjan mallin mukaan pienaakkosilla.
 • Oppilaat kirjoittavat vihkoon luettelon sanoista: äiti, isä jne
 • Oppilaat kirjoittavat vihkoon sanoja, jotka nimettiin keskuskuvasta.

Lausetaso

7. Opettaja lukee aloituskuvan alla olevat lauseet yhden kerrallaan.

8. Oppilaat ”lukevat” toistaen perässä. Tämä tehdään useita kertoja.

9. Sen jälkeen oppilaat toistavat lauseet mallin mukaan siten, että esimerkkisivulla:

 • Ensimmäisessä lauseessa he sijoittavat oman nimensä Tonin/Millan paikalle.
 • Toisessa lauseessa he toteavat poika/tyttö sen mukaan, mitä ovat.
 • Oppilaat kertovat, montako sisarusta heillä on. Sana sisko voidaan yhdessä etsiä sivulta 11. Opettaja antaa tarvittavat lukusanat.

10. Eriyttämisvihjeitä

 • Oppilaat jatkavat kirjainmuotojen harjoittelua.
 • Oppilaat jatkavat sanatasoista harjoittelua.
 • Oppilaat kopioivat kirjan lauseet vihkoon mallin mukaan pienaakkosilla.
 • Oppilaat kirjoittavat vihkoon omia pieni lauseita annettujen mallien mukaan.
  Mallit esimerkiksi: Hän on äiti. Se on keinu.
 • Oppilaat kirjoittavat keskuskuvan sanoista pieniä lauseita.

Kysymyksiä ja vastauksia

11. Opettaja näyttää äidin kuvaa ja kysyy: Onko hän äiti? Sitten hän antaa vastausmalli: Kyllä. Hän on äiti. Oppilas/oppilaat toistavat: Kyllä. Hän on äiti.

Samalla tavoin käydään läpi jokainen pikkukuva.

12. Sitten opettaja näyttää isän kuvaa ja kysyy: Onko hän äiti? Sen jälkeen hän antaa vastausmallin: Ei, hän ei ole äiti. Hän on isä. Oppilas/oppilaat toistavat: Ei, hän ei ole äiti. Hän on isä.

Ja jälleen samalla tavoin jokainen pikkukuva.

Sen jälkeen

 • Oppilaat työskentelevät pareittain kysyen ja vastaten.
 • Kirjoitustaitoiset oppilaat vastaavat vihkoihinsa mallin mukaan.

Keskusteluvihjeitä kuvasta

Kysymykset ja vastaukset riippuvat aina ryhmän kielitaidon tasosta. Aluksi opettaja voi itse kertoa kuvasta.kertoa

Mitä on tapahtunut aikaisemmin? Tulivatko Milla ja Toni yhdessä ulos? Mitä he juttelivat? Miksi äiti ja isä tulivat ulos?
Mitä ihmiset kuvassa ajattelevat? Kukahan pihalle pallon kanssa tuleva poika on? Mitä hän miettii? Miettiikö Milla koulun alkamista? Entä Toni? Millä mielellä ihmiset ovat? Keitä muita taloissa asuu?
Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Mitä tapahtuu, kun palloa pitelevä poika tulee pihalle? Mihin äiti ja isä ovat menossa? Jääkö Milla pihalle? Mihin hän voisi mennä?

Tarinataso

 • Keskuskuvasta keksitään yhdessä pieni tarina, jonka opettaja kirjoittaa malliksi näkyviin ja oppilaat kopioivat.
 • Oppilaat kirjoittavat tarinan itsenäisesti yhdessä keksittyä tekstiä muunnellen. Opettaja voi antaa muunteluohjeen tai muunteluvinkkejä.
 • Oppilaat kirjoittavat keskuskuvasta oman tarinan.
 • Oppilaat kirjoittavat tarinan omasta kotipihastaan.

Kuviin voidaan palata aina myöhemminkin, esimerkiksi tähän kuvaan, kun puhutaan säästä, pukeutumisesta, vuodenajoista yms.

Lisää kirjoitustehtäviä aloitusaukeamasta

Opettaja sijoittaa aloitusaukeamalle (dokumenttikameralla tms) numeroita vaihdellen esim. 1-5 kappaletta kuvasta riippuen.

13. Keksi ja kirjoita lause siitä, mitä näet, kun olet kuvassa kohdassa numero 1. Kirjoita sen jälkeen lause, kun olet kohdassa numero 2 jne.

14. Keksi ja kirjoita tarina siitä, mitä näet, kun olet kuvassa jossakin numeroin merkityistä kohdista. Saat itse valita numeron. Kun olet kirjoittanut tarinan, keksi sille myös otsikko itse.