Kuvanlukutaito

Kuvanlukutaito on kuvan havainnoimista, kokemista ja tulkitsemista. Monikulttuuristen lasten kanssa on muistettava, että kuviin liittyy esittämisen tapoja, jotka ovat muodostuneet vuosisatojen aikana ja ovat kulttuurisidonnaisia.

Kuvanlukutaito opitaan vaiheittain

Ensimmäinen lukutaito
Kuvanlukutaidon perusta alkaa kehittyä lapsen havainnoidessa ympäristöään ja liittäessä näkemäänsä merkityksiä. Tätä primaarista visuaalista lukutaitoa lapsi soveltaa kuvia katsoessaan: hän katsoo hymyilevää hoitajaansa ja osaa myöhemmin tulkita hoitajansa hymyn kuvasta.

Toinen lukutaito
Ensimmäisen lukutaidon rinnalla kieli kehittyy. Vähitellen primaari visuaalinen lukutaito ja kielen kehitysprosessi sulautuvat toisiinsa. Kyky käyttää ja ymmärtää kieltä on toinen lukutaito Richard Sinatran (1986) mukaan.

Kolmas lukutaito
Seuraava vaihe on lukemaan oppiminen, kirjallinen lukutaito eli kyky lukea ja kirjoittaa tekstiä. Nämä kolme lukutaitoa ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Neljäs lukutaito
Tämä on kuvallisen kulttuurin visuaalinen lukutaito. Se on kommunikaatiota representaation avulla. Esimerkiksi valokuvan välityksellä viestitään symbolisia merkityksiä.

Visuaalista lukutaitoa kehittävät sekä puhuttuun kieleen liittyvä toinen lukutaito että kirjallinen lukutaito. Kehitys millä tahansa neljän lukutaidon alueella vaikuttaa myönteisesti toisiin alueisiin. Visuaalinen lukutaito on myös kaksisuuntainen: vastaanottava ja tuottava. Se on kyky tulkita kuvallisia esityksiä sekä tuottaa niitä ja kommunikoida niiden avulla.

Eka suomi -oppikirjan kuvat on tarkoitettu luettaviksi. Niitä tutkitaan yhdessä perusteellisesti. Niistä tutkitaan hahmot, värit, lukumäärät, paikat, muodot, suunnat, ajankohta jne. Henkilöt nimetään. Esineet ja asiat nimetään. Ensin opettaja, sitten oppilas/oppilaat. Ääneen nimeäminen vahvistaa lapsen itsetuntoa kykenevänä oppijana. Keskustellaan siitä, mitä kuvassa on ja mitä siinä ei ole. Mistä ihminen on tullut, missä hän on ja mihin hän seuraavaksi menee. Mihin ihminen katsoo? Mitä tapahtuu? Mikä on tärkeää? Kuka on tärkeä? Miltä ihmisestä tuntuu? Miltä kuvan katsominen tuntuu? Tutkitaan yksityiskohtia ja mietitään, mitä ne kertovat. Aihealueen aloitusaukeamista tutkitaan pikkukuvat ja liitetään ne isoon keskuskuvaan etsimällä pikkukuvat keskuskuvasta. Mietitään, mitä kuvasta voi päätellä. Miten kuva jatkuu?

Lähteet: Kuvanlukutaito, viestintätieteiden yliopistoverkosto, verkko-oppimateriaali ja Mediakasvatuskeskus Metka