Väritasot

Kirjassa on kymmenen aihealuetta. Jokaisen aihealueen sisällä on väritasot: punainen, sininen ja keltainen. Tekstit vaikeutuvat vähän kerrassaan, mutta silti jokaisen väritason sisälle on kirjoitettu myös helpohkoja tekstejä. Kokemuksemme mukaan oppilaiden taitotasot ovat niin vaihtelevat, että perusopetuksen tapaan tasaisesti vaikeutuva materiaali ei toimi.

Punainen

Vain Eka suomi -oppimateriaalin käyttöön Väritasot Punainen aukeama

Kaikkien oppilaiden kanssa aloitetaan punaisilta sivuilta. Lukemaan opettelevien oppilaiden kanssa käytetään Eka suomen rinnalla aapista. Eka suomessa he seuraavat punaista väritasoa. Lukutaitoisten ja vanhempien oppilaiden kanssa edetään samalla aihealueella opettajan harkinnan ja oppilaiden taitotason mukaan. Runsaaksi laadittu harjoitusmateriaali mahdollistaa rauhallisen etenemisen niin, että opiskeltavat asiat omaksutaan hyvin, eikä vain näennäisesti.

Kaikki aihealueet aloitetaan punaisen aloitusaukeaman kuvasta. Siitä on kummallekin sivulle otettu neljä yksityiskohtaa, jotka on nimetty. Oppilaat lukevat sanat ääneen opettajan mallin mukaan perässä toistaen. Sen jälkeen luetaan samalla tavalla kuvan alla olevat lauseet. Näin oppilaat ymmärtävät heti alusta alkaen sanojen taivuttamisen suomen kielessä. Lisää esineiden ja asioiden nimiä opiskellaan osoittamalla ja kyselemällä kuvasta jälleen opettajan antaman mallin mukaan toistaen. Näin opitaan aihealueen perussanastoa.

Aloitusaukeaman jälkeen on aina dialogi, jotta oppilaat rohkaistuvat toistettavan mallin avulla myös puhumaan. Jokaiseen taitotasoon liittyviä dialogeja toistetaan ja opetellaan ulkoa. Tavoitteena on saada kasvava sanavarasto aktiiviseen käyttöön. Diftongien oikeaan ääntämiseen sekä äänteiden kestoon kiinnitetään erityistä huomiota. Myöhemmin dialogeja voi käyttää oman työskentelyn pohjana niitä muunnellen.

Sininen

Vain Eka suomi -oppimateriaalin käyttöön Väritasot Sininen aukeama

Perusopetukseen 3–4 luokalle siirtyvät oppilaat opiskelevat punaisten sivujen lisäksi siniset sivut. Sinisten sivujen teksti on monipuolisempi sekä sanastoltaan että lauserakenteiltaan. Tekstit tutkitaan kuvineen sanastoa opetellen kuten punaisillakin sivuilla ja luetaan ääneen moneen kertaan. Ääneen lukeminen on erityisen tärkeää paitsi oikean ääntämisen, myös sujuvan ja silti tarkan lukemisen kehittymiseksi.

Keltainen

Vain Eka suomi -oppimateriaalin käyttöön Väritasot Keltainen aukeama

Perusopetuksen viidennelle ja kuudennelle luokkalle siirtyvien oppilaiden kanssa on tarkoitus käydä läpi koko aineisto, että päästään tavoitellulle taitotasolle perusopetusta ajatellen. Keltaisella merkityt sivut on tarkoitettu nimenomaan 5–6-luokkalaisten ikäisille. Opettajan harkinnan mukaan osan keltaisista sivuista voi antaa oppilaan opiskeltaviksi harjoitusten avulla. Luetun tekstin ymmärtämisen harjoittelua suosittelemme painotetusti valmistavan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ennen oppilaan siirtymistä yleisopetukseen. Dialogit harjoitellaan aina suullisesti. Ne voidaan myös näytellä.